TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Визуално управление

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Визуално управление - Управление по сигнали - Visual control - Management by sight

 

Расположение на всички инструменти, детайли, производствени етапи и информация за резултативността на работата на производствената система така, че те да са добре видими и всеки участник от първи поглед да може да оцени състоянието на системата.

 

Същност на  визуалното управление

Единен комплекс от средства за визуален контрол.

 

Система за визуален контрол, която осигурява прозрачна работна среда, където загубите са сведани до минимум.

 

Всяко средство, информиращо за това как трябва да се изпълнява дадена работа.

 

Такова разполагане на инструменти, детайли е други индикатори на състоянието на производството, при които от пръв поглед може да се разбере състоянието на системата -  норма или отклонение.

 

Подходът на Toyota отчита, че управлението с използване на визуален контрол допълва човека, доколкото той има зрение, обоняние и слух.

 

Възприемането на информация от човека се извършва в пропорции:

- 83% - вижда;
- 11% - слуша;
- 3,5 % - мирише;
- 1,5 % - пробва на вкус;
- 1 % - усеща.


 

Средствата за визуален контрол обикновено се намират на работното място, и предоставят информация на работника за това съблюдава или се отклонява от стандарта.

 • Примерна информация:

 • Обикновено състояние;

 • Колко човека работят тук?

 • Колко продукция трябва да произведат?

 • Какъв е заделът на различните бригади?

 • Колко ненужно оборудване има?

 • Какъв брак е произведен?

 

Средства за визуално управление

 

 

Характеристики на визуалното управление

 

Характеристики на визуалното управление

 • Отразява изискванията на производството и/или техниката за безопастност;

 • Описва кокво е необходимо, какви могат да бъдат потенциалните неизправности и възможни прекъсвания на работата;

 • Достатъчно прости за разбиране средства, които отчитат различно ниво на образованост и владеене на език;

 • Средствата за визуален контрол за видни от далеко;

 •  Съдържат актуална информация , обновяват се периодично и своевременно;

 • Всички сътрудници разбират средствата за  визуален контрол и правилно ги използват.

Средства за визуално управление

 

Наименование Предназначение
Табла Показват изпълняваниете процеси, стандартния ред на работа, направление на движения и т.н.
Плакати Контролират движението на работата през супермаркети, в  пределите на работната зона и т.н.
Карти Могат да се използват за регулиране на потока от работи
Канбани Показват правилното разположение на предметите, типа им, количество, направление на потока работи
Контролни листове Лесно различими сигнали, подавани при изключителни обстоятелства и в случаи, когато е необходимо нещо да се предприеме.
Индикатори, цветови кодове Илюстрират същината на проекта или положителни промени. Служат за информиране и стимулиране на персонала.
Сигнали за тревога Служат за разпространение на информация, непосредствено в мястото на нейното използване.

 

 

        Най-често използвани методи за визуализация:

1. Оконтурвание;

2. Цветова маркировка;

3. Метод на пътните знаци;

4. Маркировка с боя;

5. «Било»- «станало»

6. Графически работни инструкции.    

 

         Въпрои, отговорите на които могат да бъдат видяни

 • Каква част от плана на смяната е изпълнен;

 • Колко материали са необходими за  завършване на производствената смяна;

 • Какъв инструмент се използва в работата?

 • Какво оборудване е поставено на работното място?

 • Как правилно трябва да се изпълни операцията?

 • С какви проблеми днес се е сблъскало производството?

 • Какво е нивото на продукцията без дефекги?

 • Какво е нивото на травматизъм в производството?

Инструменти на визуално управление

 • Канбан

 • 5S

 • Видеозаписи на происшествия

 • Визуални стандарти

 • Визуализация на анализа на проблем (диаграма на Парето, «рибена кост», …)

 • Визуализация на ключови показатели на работните места

 • Таблица на кръстосано обучение

 • Визуализация на общите показатели на предприятието

 

Етапи на внедряване на визуално управление

 1. Организация на работите  места;

 2. Визуализация на важна информация на работните места;

 •         Безопасност

 •         Качество

 •         Операции

 •        Оборудване

 1. Визуализация на резултатите и показателите за ефективност;

 2. Приемане на решения на база визуализирана информация.