TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Поток за създаване на ценности

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Ценност на продукта

Ценност – полезност, присъща на продукта от гледна точка на клиента и намираща отражение в цената и пазарното търсене.

 

          Характеристики на ценността на продукта

 • Производителят не може сам да знае ценноста на произведения от него продукт – производителят може само да предполага каква е ценноста.

 • Ценноста на всеки продукт или услуга се определя замо от потребителя.

 • За изследване на ценноста на продукта е необходимо да се проведе изследване на мнението на клиентите.

 

              Ценност и групи клиенти

Един и същи продукт или услуга могат да имат различна ценности в очите на различни клиенти.

 

За да се уточни понятието ценност на продукта или услугата е необходимо да се разделят всички клиенти на групи. Различните групи клиенти ще се класифицират по начина, по който използват съответния продукт.

 

                Създаване на  ценности

Ценности се създават в хода на изпълнение на производствен процес и оказване на услуга. Изпълняваните по време на процеса действия могат да създават или да не създават ценност.

 

Действия, създаващи ценности – действия които добавят ценност в очите на крайния потребител. 

 

Действия, не създаващи ценности – действия, които използват ресурси, но не добавят ценност в очите на крайния потребител.

 

        Действията, не създаващи ценности се делят на две категории:

 • Действия, които могат да бъдат премахнати;

 • Действия, които е необходимо да бъдат изпълнени поради различни условия (например, по изискване на законодателството)

Поток за създаване на ценности (value stream)

Съвкупност от дейности, които да  бъдат извършени, за да може определен  продукт (стока, услуга или и двете) да премине през 3 важни етапа на мениджмънта, свойствен за всеки бизнес:

 • 1 етап – решаване на проблеми (от разработката на концепция и работно проектиране до пускането на готовото изделие);

 • 2 етап - управление на информационните потоци (от получаване на заявка до съставяне на детайлен график на проекта и доставка на стоката);

 • 3 етап - физическо преобразуване (от материалите до появата в ръцете на потребителя на готовия продукт.

           Характеристики на потока за създаване на ценности

1.     

 1. Гъвкави процеси, които дават възможност за реакция на потребителските изисквания. На първо място удовлетворяват възможността за разширяване на асортимента продукция.

 2. Кратко време за изпълнение на заявка.

 3. Свързани процеси при непрекъснат поток и изтегляне на материали.

 4. Всеки поток за създаване на ценности има разклонения, т.е. участъци където е невъзможно реализацията на глядък поток.Такива разклонения възникват вследствие на вгрдени в потока ограничения.

 5. Упростен информационен поток в рамките на потока за създаване на ценности от вътрешния потребител.

 6. Осведоменост за изискванията на потребителя. Той трябва да определи:

 • Ритъма на работа(време на такта)

 • Изискван обем

 • Изискван асортимент

 • Изисквана последователност на изпълнение 

        7.  В състава на всеки поток за създаване на ценности и всяко разклонение има процес, задаващ ритъма, който ще определя скоростта на всички останали операции

           

                Кайдзен на потока за създаване на ценности

Има  2 типа кайзен:
- кайзен на потока – подобряване на потока по създаване на ценности (фокусиран на материален и информационен потоци, поради което потъкът трябва да се вижда изцяло);
- кайзен на процесса – изключване на загуби на ниво екип и цех (ориентиран на хора и хода на процеса).

                    Цикъл на непрекъснато съвършенстване на потока за създаване на ценности

 

 

Цикъл на непрекъснато съвършенстване на потока за създаване на ценности

 

                     Спирала на непрекъснатото усъвършенстване на потока за създаване на ценности

 

Спирала на непрекъснатото усъвършенстване на потока за създаване на ценности