TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Клетка

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Клетката, като начин на организация

Подрежсдането на клетката трябва да бъде организирано по такъв начин, че оборудването, инструментите, работните инструкции и материалите да подпомага изпълнението на поставената задача.

 

Независимо от формата на клетката (T-,I-,L-,U-,V- образна), най-добра ще бъде тази, която осигурява най-ефективно производство при съблюдаване на правилата за безопастност.

 

Ако клетките имат U- или V – образна форма, следва да се разположат така, че потокът да се движи против часовниковата стрелка (повечето хора са десняци).

 

Клетката, като начин на организация

Организирайте клетките по такъв начин, че при изпълнение на задачите си работниците да работят максимално ефективно. Височината определяйте в зависимост от типа на  работата и теглото на преместваните материали.

 

Преди да утвърдите подреждането, в  течение на няколко часа наблюдавайте работниците и се посъветвайте с тях.

 

Правила за организация на клетка

  • Определете разположението на оборудването и скоростта на попълване на запасите;

  • Сбалансирайте производителността на труда на работника;

  • Използвайте стандартни контейнери с ограничение на максималното тегло (например 12 кг.);

  • Подавайте суровините  само определени периоди – 1час/1смяна/1ден;

  • Осигурете фронтално приемане и предаване на материалите

организация на клетка