TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Използване на супермаркет

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Оборот на запасите

 • Обикновена производствена компания с изтласкващо производство – 1 до 10 оборота на запасите за година.

 • Един супермаркет  - повече от 50 оборота на запасите за  година.

 • Тойота достига - 50 до 100 оборота на запасите за година.

Действие на супермаркета

 

 • Процесът потребител изтегля продукти от Супурмаркета, когато това му е необходимо.

 • За всеки детайл се пресмята точка на критичен запас. Щом сумарното количество на детайли  спадне под критичната точка, процеса доставчик получава заявка. В качеството на заявка може да се използва пуст контейнер, карта Канбан, свтлинен сигнал, пусто място и т.н.

 • Процесът доставчик изпълнява заявката.

Заявените продукти физически са разположени на рафтовета на Супермаркета. За управление на процеса се използва формален план само за процеса потребител.

 

Плана за процеса доставчик се формира автоматично от системата за изтегляне.

 

           Важно:  използва се единствена точка на планиране – единствен процес. Всички останали процеси се планират от самата система на изтегляне.

 

Общ потенциален запас ОПЗ

 

          Съдържание на ОПЗ:

 • Запас в Супермаркета;

 • Заявки, които чакат на опашка пред  процеса доставчик;

 • Заявки, които в дадения момент се изпълняват от процеса доставчик;

 • Заявки, които се транпортират от процеса доставчик към супермаркета.

 

           Фактори които влият върху ОПЗ

 • Усреднено търсене за период от време;

 • Отклонения от търсене за период от време;

 • Време на изпълнение на заявка от момента на изпращане на заявката до момента когато изпълнената заявка постъпва в супермаркета;

 • Размер на партидата;

 • Ниво на обслужване, т.е. частта (процент), в течение на която процеса потребител може да получи продукция от Супермаркета.

          Забележка:

 • Увеличаването на всеки от горепосочените фактори води до увеличение на ОПЗ.

 • Когато системата работи, запасите в Супермаркета много рядко ще достигат стойността на ОПЗ.

 • Фактически средната величина на запасите в Супермаркета при добре проектирана система в голяма част от времето ще съставлява 10-50% от Общия потенциален запас.

Система с няколко Супермаркета

Използва се за свързване на няколко процеса.

Система с няколко Супермаркета

 

Всеки от трите супермаркета в този пример е независим от останалите и функционира така както е показано на фигурата. Единствената точка на планиране в системата ще бъде Процес 4.

       

             Правило:

Единствената точка на планиране в изтегляща система ще бъде процеса, който изтегля продукция от последния (по технологията на производство  ) Супермаркет.

 

            Използване на системата със супермаркет

Фактически, това е най-малко предпочитания метод.

 

Супермаркетът се използва в тези случаи когато процеса потребител трбва да има възможност за избор от множество варианти полуфабрикати.

                Пример:  при комплектоване на компютър се налага в зависимост от заявката избор между 4 аудиокарти.