TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Лимитирани опашки ФИФО

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Лимитирани опашки ФИФО

Използва се когато на процеса потребител не е необходимо да се предоставя възможност за избор.

 

супермаркет с лимитирани опашки ФИФО

 

Показаната на фигурата Система на изтегляне, свързва използването на супермаркет с лимитирани опашки ФИФО.

 

Единствената точка на планиране се намира в  Процес 2, тъй като той се намира след последния Супермаркет.

 

Межу процесите 2 и 3 се намира лимитирана опашка ФИФО. Най добра представа за за лимитирана опашка ФИФО –дава тръба, по която се движат топки за тенис.

 

лимитирана опашка ФИФО

Диаметърът на тръбата е малко по-голям от диаметъра на токите. В случая няма възможност за изпреварване, т.е задължително се спазва принципа първи влязъл първи излязъл. При това тръбата може да побере точно определен брой топки.

 

При тази организация процесите 3 и 4 ще работят с лимитирани опашки, задавани от предходния процес, т.е плана за действие ще се диктува от Системата за изтегляне.

 

Всеки от процесите спира да работи, ако липсва захранване от предходния процес.

 

Тази система демонстрира, кой от процесите е най - бавен и се явява плаващо Ограничение, върху, което трябва да се насочат усилията за подобрение.

 

За процесите, които не се явяват Ограничение е необходимо да се определи с какво  ще се занимават, когато остават без работа.

 

Времето на изпълнение на заявка е свързано с момента на стартиране на клиентската поръчка на Процес 2 (единствена точка на планиране).

 

Процесът 1 не влияе върху времето на изпълнение на заявката, тъй кото всички компоненти които ще са необходими на Процес 2 се намират в достатъчно количество в Супермаркета.

 

Предимства на опашки ФИФО, пред Супурмаркет:

  • Съдържа по-малко запаси;

  • Намалява рисковете;

  • Упростява управлението;

  • Подпомага  намирането на плаващото ограничение.

Лимитирани опашки могат да се използват в следните случаи:

  • Обемът на продукция е достатъчно голям;

  • Технологичния процес е постоянен за всяко семейство продукция.

Фактори, влияеши за внедряване на лимитирани опашки:

  • Размер на транспортните партии;

  • Ограничаване на опашки ФИФО за всеки процес;

  • Визуални сигнали за обозначаване на състоянието на опашката – достигнал ли е запаса нивото на лемета.