TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Барабан буфер връв (ББВ)

Оригинална система за изтегляне, разработена за използване в Теорията на ограниченията. Тя е много подобна на системата с лимитиране опашки ФИФО, с изключение на това, че в нея не се ограничават запасите в отделни опашки ФИФО.

 

 

Барабан буфер връв (ББВ)

 

Вместо това се установява общ лимит на запаси, намиращ се между Единствената точка на планиране и Ограничението.

 

Всеки път, когато Ограничението завършва изпълнениеето на една единица работа, Единствената точка на планиране може да пуска в производство една единица работа. Това се нарича Връв.

 

Тъй като Ограничението диктува ритъма на работа на системата, то се нарича Барабан.

 

Лимитът на запасите се пресмята по такъв начин, че преди Ограничението винаги да има запас за работа. Това е Буфер, който е  необходим за това Ограничението винаги да бъде заето с изпълнение на едно или друго задание.

 

За опашките ФИФО, които се намират след Ограничението не се установяват лимити. За тази система това не е необходимо тъй като всички следващи процеси са по производителни от Ограничението.

 

За реализация на принципа ББВ, Ограничението трябва да се намира на едно и също място. При внедряване на Теорията на ограниченията се приема стратегическо решение, къде да  се разположи ограничението и се определят правила, които помагат да се съхрани това положение.

 

Предимства на системата ББВ  пред системата с лимитирани опашки

  • По-малка вероятност за намаляване на общата пропускна способност на системата от колебания в ритъма на производство и други проблеми.

  • По-нечуствителна към „прилими” и „отливи” предизвикани от различна продължителност на времето за обработка на различни изделия и промени в продуктовия асортимент.

Правилата за планиране трябва да се подчиняват само на един процес.  Нова заявка почва да се изпълнява само при получаване на разрешение от процеса Ограничение за процес 1 (единствена точка за планиране). Всички останали процеси ще работят докато имат какво да произвеждат.