TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Лимитирано незавършено производство

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Лимитирано незавършено производство

Системите за изтегляне с лимит незавършено производство НЗП са подобни на ББВ. Разликата е в това, че лимитът на запас важи за всички процеси на системата , а не само за Ограничението.

 

Често наричат тази система «Опростена ББВ»

 

Счита се, че тази подход за изтегляне е по лесно внедрим, а в много от случаите и по ефективен.

 

Системи за изтегляне с лимит незавършено производство

 

 

Преимущества на система за изтегляне с  лимитирано незавършено производство

  • Колебания в ритъма и други проблеми не оказват влияние на общата производителност на системата;

  • На правилата за планиране трябва да се подчинява само един процес;

  • Не е необходимо фиксиране на положението на процеса Ограничение;

  • Лесно се открива текущото положение на  плаващото тясно място.

  • Системата е лесна за внедряване, като подробно описание можете да намерите серия електронни книги, посветени на тази тема. .