TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Дзидока

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Вторият принцип на който се базира производствената система на Тойота се нарича автономизация. Известен  е още и като  дзидока.

 

        Дзидока (jidoka) — встроено качество, вградено в производствения процес. Методика използвана за съкращаване на дефектите, брака и преправяне. Използва се като средство за:

 • Повишаване на качеството;

 • Съкращаване на разходите за суровини.

 • Намаляване на загубите от време и ресурси за изправяне на дефекто.

 

Дзидока

 

Инструменти на Дзидока

Методиката включва няколко инструмента:

 1. Пока-йоке (Poka-yoke) — защита от грешки / защита от непреднамерено използване, метод благодарение на който операцията може да бъде извършана само по един - правилен начин и дефект не може да бъде получен.

 2. Автономизация (autonomation) — внасяне на човешки интелект в автоматите, способни самостоятелно да откриват първия дефект, веднага да спират  и да сигнализират, че е възникнал проблем.

 3. Анализ на първопричините — търсене на причините за възникване на дефекта.

 4. Контрол на източника на грешки - пренасяне на контрола от готовата продукция към процеса.

 5. Организационна и операционна стандартизация - достъпно описание на правилното изпълнение на критичните и важни от гледна точка на качеството операции.

По логиката на реализация методиката Дзидока, може да се раздели на две направления:

 • Първото - отсъствие на дефекти при потребителя - откриване на дефектите при производителя.

 • Второ- самия процес на вграждане на качество.

Дзидока, се явява съвършенно ново отношение към брака, дефектите и грешките, нещо като нова философия. Различията със стандартния подход са видими в таблицата по-долу:

 

Стандартна философия за качество:

Философия за качество Дзидока:

Бракът трябва да е по малък от «запланирания» Бракът е проблем, а проблемите не се планират.
Ниско качество — грешка на хората, дефект в оборудването. Проблеми в областта на качеството — следствие на проблеми в системата.
За качеството отговаря производството За качеството отговарят всички структури
Качество — резултат от проверки Качеството — част от системата
Осигуряване на качеството — задължение на отдела по контрол на качеството Осигуряване на качеството — задължение на всеки
Одни и същи дефекти се повтарят Повтарянето на едни и същи дефекти е недопустимо.
Подобряване на качеството — увеличаване на разходите Подобряване на качеството — намаляване на разходите
Грешките се откриват от контрольори. Грешките се откриват от работниците, като производството спира до отстраняване на проблема.

 

Роля на Дзидока

Изключва свръхпроизводството и предотвратява производството на дефектна продукция.

 

История на Дзидока

Саикити Тоеда изобретява първия тъкачен стан  Toyoda Type G, който сам спира при скъсване на нишката. До тогава оператора следи за работата на стана, за да го спре когато нишката се скъса. Изобретението дава възможност един оператор да обслужва много станове.

 

Цел на  Дзидока

 • Да открие дефекта на ранен стадий;

 • Да определи причината  за появяването му;

 • Да отстрани причината или ако това е невъзможно, да я контролира като източник на проблеми;

 • Да осигури кратка обратна връзка.

Предимства на Дзидока

 • Вграден контрол на качеството;

 • Разделяне на функциите на хора и машини;

 • Оборудването става автономно и самостоятелно открива дефектните детайли;

 • Операторът получава възможност да работи на няколко стана.

Условия за използване на Дзидока

 • Система за известяване за дефекти (Andon)

 • Използване на методи  за предотвратяване на грешки на персонала и на недостатъци на технологиите (Poka-Yoke)

 • Възможност за спиране на изпълнението на производствения цикъл при възникване на брак.

 • Стандартизация на процедурите за контрол на качеството на всяка стъпка.

 • Възлагане на задълженията за контрол на непосредствения изпълнител.

 • Подход ца решаване на проблемите (немаваши).

           Изискване на Дзидока

Незабавно спиране на оборудването или конвейра при възникване на отклонения. Оборудването трябва да не работи до отстраняване на причините за проблема.