TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Пока-йоке

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Пока-йоке (poka-yoke)

Специално устройство или метод, благодарение на което се откриват и ликвидират дефектите.

 

 

Пока-йоке (poka-yoke)

 

На С. Синго се удава не само теоритично да обоснове, но и практически  да създаде многочислени системи от типа „нула дефекти”

 

Характерно в случая, е че предотвратяването на грешки е заложено в самата структура на процеса и именно  самия процес препятства нарушения в технологията.

 

Приложение на пока-йоке:

 • Малка честота на възникване на грешки;

 • Възможност за незабавна реакция на оператора;

 • Истинската причена е от типа човешка грешка;

 • Проста система.

Нива на пока-йоке:
- сигнал (ефективност – 30%),
- контрол (ефективност – 100%),
- забрана (ефективност – 100%).

 

Видове устроства пока-йоке

 

Видове устроства пока-йоке

 

 

 

        Принцип на откриване на грешки

 • Контролиращ – сработването на устройството пока-йоке довежда  до спиране на обработката до отстраняване на проблема.

 • Предупреждаващ – сработването на устройството пока-йоке води до включване на звуков или светлинен сигнал, за да привлече вниманието на работника.

Изборът на типа устройство пока-йоке се определя от честотата на поява на дефектите и възможността за изправянето им след възникването им. В повечето от случаите се използва контролиращо устройство.

 

 

          Положение  на пока-йоке спрямо детайла

 • Метод на контакта – подпомага откриване на дефекта с помоща на наличие/отсъствие на контакт на устройството пока-йоке с определена част от детайла. По този начин се контролира формата или размерите ва изделието (понякога нарочно се променя формата или размера за да се облегчи откриване на дефекта). Методът също се използа за откриване на отклонения в цвета.

 •  Метод с фиксирана стойност съдейства за определяне извършен ли е определен брой движения.

 •  Метод  стъпки-движения позволява да се проследи изпълнени ли са определени стъпки или движения.

          Тип на контрола:

 • Сензорен контрол – зависи от човека, например, при определяне на наситеност на цвят, яркост и т.н.

 • Физически контрол — не зависи от човешките усещания. Използват се различни прибори (датчици).

Ако мерките за физически контрол за приложими, те трябва да бъдат вградени в устройството пока-йоке.