TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Мизусумаши

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Мизусумаши

 • Мизусумаши осигурявя доставка на комплектуващи и извозване на готовата продукция;

 • Осигурява поток на цялата информация и заявки;

 • Изпълнява стандартен цикъл на работа;

 • Доставя комплектация в точката на използване.

Видове мизусумаши

 

1. Мизусумаши с ръчно транспортиране.
Доставката се осъществява с транспортни колички. Вътрешноцеховия електротранспорт трябва да бъде изключен, тъй като това изисква допълнителни разходи за обслужване, ремонт, повече работници, и влияе на безопаствостта.
Транспортната количка съдържа четири отделения:
- за крупни детайли;
- за средни детайли;
- за малки детайли;
- за празни опаковки.

2. Мизусумаши с автоматизирано транспортиране (автовлак).
Натоварването на  мизусумаши се постига чрез използване на необходимите типове вагони, съответстващи на характеристиките на товара.


Тип вагони мизусумаши:
- малък (S) 420x620 ;
- среден (M) 620x820 ;
- голям (L) 820x1220 .

Начин на работа  мизусумаши

 

             Товарачи

 • Работи в режим «Радио-такси» - необходимо е да му се позвъни за да бъде извикан;

 • Високи разходи за оборудване и сложност в експлоатация.

 • Низка производителност и висока опастност.

       Мизусумаши:

 • Работи в режим «Линия на метро»;

 • Пристига на всяка станция точно по разписание (най- типичен цикъл - 20 минути);

 • По-малко разходи и по-прост в експлоатация;

 • Висока производителност и стандартизирана работа;

 • Осигурява информационен поток (Kanban и Junjo).

 

       Стъпки на запускане на мизусумаши

 • Съставете списък на всички задачи, които ще бъдат поръчани на мизусумаши;

 • Предварително оценете колко време ще заеме всяка задача;

 • Нарисувайте маршрута (начало и край на едно място);

 • Определете местата за спиране (станции);

 • Постройте прототип на влака:

             * Малък влак: 6-8 вагона;

              * Среден влак: 8-10 вагона;

               * Голям  влак : 10-12 вагона.

 • Убедете се че празния влак върви по права (не криволичи) и се обръща  на 90º, без да реже ъгли;

 • Убедете се, че супермаркетите на доставчици и потребители са готови;

 • Изберете най-добрия оперотор, който ще бъде мизусумаши;

 • В течение 4 – 5 дни работа на влака водете хронометраж и отстранявайте муда;

 • Направете окончателен лист на стандартизирана работа.