TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Производствена система Toyota

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

Производствена система Toyota

Дом TPS

Корпоративна култура Toyota

   

Lean,теория на ограниченията, Six Sigma – за и против

Икономично производство lean 

Стъпки към икономичното производство

Масово или икономично производство

Ползи от икономичното производство

 

Концепцията на производствената система Тойота се заключава в

повишаване ефективността на производството

по пътя на тщателно и последователно изключване на загубите.

Тази концепция заедно с идеята за уважение на човека

лежи в основата на производствената система Тойота

Оно Т.

"Производствена система Тойота"

 

 

Производствена система на Toyota TPS

 

Философия, която е основана на идеята за отстраняване на загубите в процесите и на принципите за взаимозависимост, уважение и постоянно съвършенстване.

 

Бизнес-стратегия, насочена към отстраняване на загуби, намаляване на времето между заявката на клиента и оказване на услугато, използваща принципите на уважение към човека, автономизация и «точно на време».

 

 

 

 

Производствената система Toyota и дао Toyota — не са едно и също.

 

TPS представлява пример за последователно и обмислено използване на принципите на  Toyota.

 

Дао Toyota представлява фундамент на производствената култура на Toyota, а тази култура осигурява ефективното функциониране на TPS.

 

Дао (или, по-японски, до) — това е повече от „път”. Това е духовно  понятие: път на живота. Мъдрост. Съдба.

 

При това създаването на TPS и нейния зашеметяващ успех е свързано с развитието на подхода Toyota - Тойодаизм

 

Тойодаизм

Ако Хенри Форд създава конвейра, то Toyota го довежда до съвършенство. Тя разпространява конвейрните закони в целия живот на огромната корпорация - тойодаизмът става корпоративна производствена религия. И което е особено важно – на хората (независимо дали са  японци или от друга нация) това им харесва. Харесва им да се членове на едно огромно семейство, което се грижи за техните  интереси и добруване....Защото правилния процес рано или късно води до правилен резултат.

 

Ръководството по методите на мениджмънт на Toyota, издадено за  сътрудниците на компанията говори за готовността да се приемат предизвикателствата на времето:

 

Ние смело срещаме трудностите и

сме готови за творческо решаване на проблемите,

без да губим сила и енергия.

Ние сме изпълнени с желание да осъществим своите мечти.

Ние работим с ентусиазъм и оптимизъм и с цялата си душа вярваме, че носим полза.

 

И по нататък:

Ние се стремим сами да определяме съдбата си.

Ние вярваме в себе си и в своите сили.

Ние в пълна степен носим отговорност за това, което правим,

като се стремим да усъвършенстваме своето майсторство,

което ни позволява да създаваме добавена ценност.

 

История на TPS

Необикновената ефективност на TPS в голяма степен се обяснява с историята на нейното възникване: нейните  родоначалници са били принудени да търсят необичайни, парадоксални технологични решения.

 

Започвайки с текстилни станове в края на XIX в., собствениците на компанията  Toyota (семейството Тойода)  - в края на 1930-та година се превключва на производство на камиони за нуждите на военните, а след войната решават да създадат пълноценна автомобилна компания.

 

Условията за това, обаче били крайно негативни – малък вътрешен пазар с много производители, липса на средства – изтощена след войната японска икономика.

 

Главният инженер на компанията Тайити Оно е на ясно, че за да постигнат някакви резултати е необходимо да намерят собствен, много икономичен и ефикасен път. Той започва да го търси, изучавайки най - съвременното и крупно производство за това време - завода Rouge на компанията Ford.

 

Адаптирайки производствените  решения към условията на своята компания и стараейки се да избегне излишни разходи, Тайити Оно едно след друго прави открития, които в буквален смисъл преобръщат философията на производството.

 

Същност на TPS

За всички, които се занимават с бизнес, като главна задача стои максимизирането на печалбата. Но в ситуация на наситени пазари, единствената възможност да се избегне намаляването на печалбата  е намаляване на производствените разходи.

 

Уникалността на TPS е в това, че предлага не само начини за намаляване на разходите (TPS - инструменти), а принципиално друг подход на производствени отношения:

 

                     Обикновена компания — «Продавай това, което произвеждаш»:

 

                               Цена на продажба = Печалба + Разходи

 

                      TPS — «Произвеждай това, което се продава»:

 

                              Печалба = Цена на продажбата – Разходи

 

 Същност на TPS

 

       Основна идея на TPS — по-голяма полза  за потребителите с използване на по-малко ресурси.

 

       Основна цел на TPS — модернизация на системата на производствени отношения за създаване на максимална потребителска ценност чрез отстраняване на загубите.

 

      Ценност — способност на стоката (услугата) да удовлетворява очакванията на потребителя.

 

      Поток за създаване на ценности — набор от действия по проектиране, документиране, производство и предоставяне продукти (услуги) на потребителя.

 

       Основна движеща сила - производствения персонал.

 

Основни  методи за управление

 

        Създаване на необходима TPS  поддръжаща среда.

 

 TPS  поддръжаща среда.

 


Загуби (яп.— муда) — дейност, използваща ресурси, но не създаваща ценност.

 

       Подход TPS за отстраняване на загуби

  1. Разработка на карта на потока за създавене на ценности.

  2. Разработка на контролни листове, подпомагащи откриване причините за  загуби на всеки етап от производствения процес.

  3. Събиране на статистически сведения за времената на създаване на ценност и времената на загуби, както и всякаква друга информация, касаеща наличието на загуби.

  4. Построяване на бъдеща карта за създаване на ценности (без загуби).

  5. Анализ на причините за загуби и отстраняване на процудурите, не създаващи ценност.

  6. Стандартизация на работните процедури.

Икономично производство

Системата на Toyota става  известна в западна интерпретация като Lean production, Lean manufacturing, Lean (икономично производство).

 

Същността на икономичното производство не е в това да се копират инструментите Toyota, разработени за конкретен производствен процес.

 

Икономичното производство означава, че е нужно да бъдат разработени принципи за работа именно за конкретната организация и на тази основа да се създава ефективно добавена ценност за потребителите и обществото.

 

Принципите дао Toyota представляват отправна точка, която може да използва всяка организация  тръгнала по пътя на икономичното  производство.

 

Toyota използва   тези принципи не само на производствените линии.