TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Загуби

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

Загуби

Видове загуби

 

Загуби

Всяко действие, което използва ресурси, но не създава ценност за клиента.

 

Загубите се отличават от разходи и издръжки. Те са действия или ситуации, които водят до използване на ресурси, но не повишават пазарната стойност на продукта или услугата.

 

Съкращаване на загубите следва да се извършва във всички аспекти на бизнеса, защото:

 • 40% загуби  – производствени процеси;

 • 60% загуби – офисни процеси.

 

скрити загуби

 

Основателят на Производствената Система на Toyota TPS, Тайити Оно определя седем  вида загуби – дефекти, запаси, движение на хора, преместване на материали, очакване, излишна обработка и свръхпроизводство.

 

Последователите му добавят към този списък осми вид загуба – нереализиран човешки потенциал.

 

 

 

 

Само  5% от работите действително дабавят ценност за крайния продукт, останалата дейност отива в загуби.  В компании от  световно ниво, административната и производствена дейност има коефициент на полезност, равен примерно на 50%.  Достигането на това ниво е възможно, ако на загубите се отделя необходимото внимоние и те се отстраняват навсякъде, където това е възможно.

 

Отстраняване на загубите

 

                  Структура на пътищата за снижаване на загубите

 

Структура на пътищата за снижаване на загубите

 

 

                   Последователност на  практически действия за отстраняване на загубите

 1. Разработка на карта за създаване на потока от ценности;

 2. Разработка на контролни листове.

 3. Събиране на статистически сведения за времената на създаване на ценности и времената на загуби .

 

Последователност на  практически действия за отстраняване на загубите

 

 

 

    4.  Анализ на причините за загуби и отстраняване на процедури, не създаващи ценности.

 

Анализ на причините за загуби

 

 

 

    5. Стандартизация на работните процедури  и използване в други процеси.

    6.  Построяване на бъдеща карта на потока за създаване на ценности (без загуби).

 

Атестация на действащата бизнес система

 

Цел: откриване на всички видове скрити загуби.

 

Действия:

 • Разработка на разбираеми за персонала методики за оценка;

 • Детайлизиране процеса  на оценка;

 • Съставяне на атестационните въпроси.

Изпълнители: междуфункционални команди.

 

Принцип на оценка: търсене на възможности, а не на решения.

 

Резултат: атестационна карта с идентификация на видовете загуби.

     

Важно:  осмисляне същината на загубите в процеса на създаване на ценности. Определяне на пътя за отстраняването им чрез използване на инструменти lean

  

        Последователност на действията при аттестация ( в съответствие  с метода DMAIC )

 

        Define - определяне

 1. Съставяне на карта на потока за създаване на ценност;

 2. Определяне ефективността на цикъла;

 3. Отделяне на първостепенните процеси;

 4. Формиране на междуфункционални команди на всички нива - бригада, участък, цех;

         Measure - измерване

   5.  Разработка на разбираема за персонала методика за оценка и откриване на скритите загуби;

   6.  Детайлизация на процеса на оценка до по-стъпкови отговори на принципа – да или не;

   7.  Съставяне на система от атестационни въпроси

         Analize - анализ

   8.  Анализ на резултатите от отговорите на атестационните въпроси;

   9.  Идентификация на видовете скрити загуби;

         Improve - подобряване

  10.  Подбор на инструменти lean по видове загуби.

  11.  Съставяне на атестационни карти за усъвършенстване.

        Control - контрол

  12.  Организация на реализация на резултатите от атестирането;

  13.  Регулярна оценка на резултатите за съответствие с целите.