TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

TPS инструменти

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

В рамките на TPS са  разработени и внедрени голяма количество различни инструменти, които обхващат всички функционални области на производствения процес. Това са инструменти за оптимизация, за по ефективна работа, за управление на обслужващи процеси и т.н.

Реализацията на TPS принципите се подкрепя от тези инструменти. Те са добре категоризирани в схемата „дом TPS

Най общо става дума за следните инструменти

5S

Система за организация на работното пространство, отговаряща на следните условия: безопастност, минимизация на загуби, удобство за работниците, възможност за мигновен визуален контрол. 5S включва  следващите стъпки: сортиране, акуратност, почистване, стандартизиране, съвършенстване.

Всеобща грижа за оборудването (Total Productive Maintenance TPM).

Обслужванe на оборудването, позволяващо да се осигури неговата най-висока ефективност по време на целия му жизнен цикъл.

Набор от методи, насочени към това, всяко работно място постоянно да се намира в работоспособно състояние, производството никога да не се прекъсва.

Поток за създаване на ценности (value stream)

Съвкупност от дейности, които да  бъдат извършени, за да може определен  продукт (стока, услуга или и двете) да премине през всички етапи от заявката до потреблението от клиента.

Изтегляне

Метод за управление на производството, при който следващите операции сигнализират за своите потребности на предходните операции.

Бърза пренастройка (single minute exchange of die - SMED

Методика за съкращаване на продължителността на пренастройване на оборудването с цел производство на нова серия продукти.

Встроено качество (дзидока)

Метод за управление на качеството на продукцията, непосредствено в процеса на производството и.

Визуално управление  Visual control

 

Расположение на всички инструменти, детайли, производствени етапи и информация за резултативността на работата на производствената система така, че те да са добре видими и всеки участник от първи поглед да може да оцени състоянието на системата.