MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ

ИТОЛОГИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА  НА ИТОЛОГИЯТА

СТРУКТУРА НА ЗНАНИЯТА В ИТОЛОГИЯТА

МУЛТИМЕДИЙНИ КЛЮЧОВИ ТЕХНОЛОГИИ

МУЛТИМЕДИЙНИ ИНСТРУКЦИИ НА ПРОЦЕСОРА

ТЕХНОЛОГИЯ DIRECT X

ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ (signal processing)

 

Мултимедийни технологии

 

 

МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

Мултимедийните информационни технологии са едно от най-перспективните и популярни направления в информатиката.

 

Благодарение на практическото им внедряване в началото на 90-те година на миналия век, започна процес на информатизация, т.е навлизане на компютрите във всички области на живота на човека.

 

Днес сме изправени пред ново предизвикателство – мултимедийна революция, благодарение на развитието на обектните мултимедийни технологии. Тази революция е част от петата информационна революция – информационна магистрала. Началото поставено от Интернет и обектната мултимедия предвещава кардинални промени в общуването и взаимоотношенията на хората.

 

Определение за  мултимедийна технология

Мултимедийните технологии имат за цел създаване на продукт, съдържащ "колекция от  изображения, текстове и данни, които се съпровождат от звук, видео, анимация и други визуални ефекти (Simulation), включващи интерактивен интерфейс и други механизми за управление".

 

Това определение е формулирано през 1988 год. от Европейската комисия, занимаваща се с проблемите по внедряване и използване на нови технологии.

 

Основни принципи на мултимедийните технологии

 • Представяне на информация с помощта на комбинация от множество възприемани от човека среди (multi - много, и media - среда);

 • Наличие на няколко сюжетни линии в съдържанието на продукта (в т. ч. и изграждани от самия потребител, на базата на "свободно търсене" в рамките на предложената в съдържанието на продукта информация);

 • Художествен дизайн на интерфейса и средства за навигация.

Възможности на мултимедийните технологии

 • Съхраняване на голям обем най-различна информация на един носител (до 20 тома авторски текст, около 2000 ввисококачествени изображения, 30-45 минути видеозапис, до 7 часа звук);

 • Увеличаване (детайлизации) на екрана на изображения или негови най-интересни фрагменти, понякога с 20-кратно увеличение (режим "лупа") при съхраняване качеството на изображението;

 • Сравнения на изображения и обработката им с разнообразни програмни средства;

 • Отделяне съпровождащ изображението текст или друг визуален материал "горещи думи (области)", по който се получава справочен материал (в т. ч. визуален) или възможност за допълнителна информация (гипертекст и гипермедиа);

 • Осъществяване на непрекъснато музикално или някакво друго аудиосъпровождане;

 • Използване на:

          * видеофрагменти от филми, видеозаписи и т.н ,

          * функции "стоп-кадър",

               * покадрового "разлистване" на видеозаписи;

 • Включване в съдържанието на диска:

          *бази данни,

          * методи за обработка на образи, анимации и т.н.

 • Включване и използване ресурсите на мрежата Интернет;

 • Работа с различни приложения (текстови, графични и звукови редактори, картографична информацией и т.н.);

 • Създаване на собствени галерии  от мултимедийни материали;

 • Запомняне на "преминатия път", чрез маркиране на интересни страници;

 • Автоматичен преглед на съдържанието на продукта;

 • Управление на контент и навигация по предлаганото съдържание;

 • Активно взаимодействие в интерактивен режим с мултимедийните материали.

Видове мултимедийни технологии

 

Видове мултимедийни технологии