MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

ТЕХНОЛОГИЯ DIRECT X

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ

ИТОЛОГИЯ 

МУЛТИМЕДИЙНИ КЛЮЧОВИ ТЕХНОЛОГИИ

МУЛТИМЕДИЙНИ ИНСТРУКЦИИ НА ПРОЦЕСОРА

ТЕХНОЛОГИЯ DIRECT X

ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ (signal processing)

MPEG СТАНДАРТИ

 

Комплект от интерфейси за приложни програми /АРІ/ и инструменти за програмиране, които дават възможност на програмистите под Windows да  разработват мултимедийни приложения,  без да са запознати със спецификата на хардуера.

 

Direct X работи като посредник между програмата и хардуерния драйвер, като привежда системните команди в команди , специфични за даденото устройство.

 

Мултимедийна архитектура

 

ТЕХНОЛОГИЯ DIRECT X

OpenGL

Разработен от  Sillicon Graphics, като предлага интерфейс за тримерна графика. Използва се за симулация и визуализация на изображения и по-малко за игри. Разположен е на нивото на приложенията и се обслужва от Direct X.

 

Direct X HAL

Ниво на абстрактен хардуер. Осъществява интерфейса между софтуера и хардуерните устройства. Облекчава програмистите, като не изисква от тях знания за специфичните характеристики на устройствата.

 

Direct X HЕL

Ниво на емулиране на хардуер. Емулиране на възможности на хардуера, които той не поддържа.  Обикновено се емулира 3D.

 

Direct X модули

Осигуряват работата на приложенията с разнообразни мултимедийни устройства - за звук, видео, анимации и др. популярни са следните модули:

 

Direct Draw - осигурява по-пряк достъп  до хардуера за графика, отколкото WDM (системата за драйвери на виртуални устройства), което е особено важно за игрите.

 

Direct Sound - интерфейс за хардуер за звук и музика. Механизъм за възпроизвеждане на WAV файлове . Притежава миксер който управлява всичко - от нивото на звука до тримерни звукови ефекти.

 

Direct Show - предлага средства за възпроизвеждане на аудио- и видео потоци в най- разнообразни формати - Quick Time, AVI, WAV и MPEG. Това се осъществява чрез поредица от свързани филтри.

 

Direct Model - средства за рендиране и взаимодействие с големи тримерни графични обекти , такива които не могат да се поберат в реалната или виртуалната памет.

 

Direct Dimension - позволява да се комбинират звуци, изображения и текст и да се свързват със събития предизвикани от потребителя и зависими от времето.