MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

MPEG СТАНДАРТИ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ

ИТОЛОГИЯ 

МУЛТИМЕДИЙНИ КЛЮЧОВИ ТЕХНОЛОГИИ

МУЛТИМЕДИЙНИ ИНСТРУКЦИИ НА ПРОЦЕСОРА

ТЕХНОЛОГИЯ DIRECT X

ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ (signal processing)

MPEG СТАНДАРТИ

 

MPEG стандарти

MPEG (Moving Picture Experts Group - експертна група по въпросите на движещите се изображения) е експертна група, която работи под съвместното ръководство на две организации - ISO (Организация по международным стандартам) и IEC (Международная электротехническая комиссия).

 

Официалното название на групата е ISO/IEC JTC1 SC29 WG11. В нея вземат участе разработчици от целия свят.

 

Задача - разработка на единни норми за кодиране на аудио- и видеосигнали.

 

Предназначение на MPEG стандартите

Стандартите MPEG се използват в:

 • Технологиите CD-i и CD-Video;

 • Явявят се част от стандарта DVD;

 • Цифровото радиоразпространение, кабелните и спътниковите телевизии;

 • Интернет-радио;

 • Мултимедийни компютърни продукти;

 • Комуникациите по ISDN канал;

 • Разнообразни информационни системи.

Видове MPEG  стандарти

 

Видове MPEG стандарти

 

 

        MPEG-1 (ISO/IES 11172 /1992 г)

Оригинален стандарт за съхраняване и възпроизвеждане на видео и аудио-данни.

 • Позволява при поток от данни със скорост 1.5 Mbit/с (170 kB/c) да се предава изображение с качеството на битов касетен видео-магнитофон по стандарта VHS (Video Home System) със стерео-фонично звуково съпровождане

 • Изходно изображение - 352х240 пиксела с 30 кадъра в секунда.

 • В стандарта е включена програмната реализация на кодер и декодер написани на езика С.

 • Стандартът се използва за запис и възпроизвеждане на четири скоростен CD-ROM.

 •  Дискове в MPEG-1 формат обикновено се обозначават като  Video CD

        MPEG-2 (ISO/IEC 13818 /1994 г.).

Разработен е като допълнение към стандарта MPEG-1.

 • Поддържа предаване на висококачествено видео по високоскоростни цифрови канали с интензивност на потока данни 28 Mbit/c (3.5 MB/c).

 • Изходно изображение - 720х480 и 1280х720 пиксела с 60 кадъра в секунда.

 • Стандартът предвижда едновременно предаване в множество TV-канали.

 • Предвидена е възможност за шифриране с цел ограничаване достъпа до информацията.

 • Стандартизирано е многоканално предаване на аудио-данни (2 аудио-потока MPEG-2 са еквивалентни на един поток MPEG-1).

 • Стандартът е ориентиран за използване в DVD.

         MPEG-3

Паралелно с разработката на стандарта MPEG-2 групата MPEG работи по създаване на стандарт, ориентиран към телевизионни системи с високо качество. В хода на изследването е установено, че за целта могат да се използват стандартите MPEG-1 и MPEG-2.

 

Форматът MP3, който понякога се бърка с MPEG-3, е предназначен за компресиране на  аудио-данни и пълното му название е  MPEG-Audio Layer-3.

 

        MPEG-4  (ISO/IEC 14496 /1998 г.) 

Този стандарт е предназначен за цифрово представяне на сложни данни при:

 • Интерактивна мултимедия (включително на продукти, разпространявани чрез оптични дискове и чрез Интернет);

 • Графични приложения (синтетичен контент);

 • Цифрова телевизия;

 MPEG-4 се  явява се първия мултимедиен стандарт за представяне на данни, базиран на обектно – ориентиран подход, който позволява интерактивна работа с реален и синтетичен материал, закодиран във вид на обекти.

 

 Стандартът  предоставя технологични елементи, позволяващи интеграция на производството, разпределението и достъпа до мултимедиен материал.

 

        MPEG-7 (2001 г.)

"Multimedia Content Description Interface" - стандарт описващ мултимедийно съдържание за информационно търсене.

 

MPEG-7  предлага пълен набор от средства за създаване на мултимедиен контент. Това позволява създаване на приложения за:

 • Висококачествен достъп до мултимедийния материал;

 • Запис и идентификация на материала;

 • Осигуряване  правата на собственост;

 • Бърза,, точна, целева филтрация при търсене.

        MPEG-21 (SO/IEC 21000/2002 г.)

Стандартът има за задача да определи рамки  за създателите, дистрибуторите и сервиз-провайдерите в отворен мултимедиен пазар.

 

Той предлага следните средства:

 • Декларация за цифров обект – описва рамките на взаимоотношенията между потребителите на мултимедийни материали;

 • Подходи и средства за идентификация на цифрови обекти;

 • Модел и специализиран език за защита на авторските права.