MMS

©Христо Тужаров, 2008 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МУЛТИМЕДИЙНИ СИСТЕМИ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МУЛТИМЕДИЙНИ СИСТЕМИ

РЕСУРСЕН МОДЕЛ НА ММС

БИЗНЕС МОДЕЛ 

Организация на мултимедийни системи

 Процес на създаване оптимални условия за реализиране на дейността по обработка на мултимедийни материали, с цел получаване на мултимедийни продукти, задоволяващи изискванията на потребителите.

 

Структура на мултимедийни системи

Вътрешна организация, определяща начина на взаимодействие и взаимовръзка на компонентите.

Структура = състав + връзки между компонентите

Компонентите са свързани помежду си:

  •  Функционално - изпълняват отделни видове работи в рамките на един бизнес процес;

  • Информационно – обменят документи, факсове, писмени и устни разпореждания и т.н.

Компонентите взаимодействат с външни системи, като тяхното взаимодействие също може да бъде информационно и функционално.

 Стандарти на мултимедийни системи

Определят подходите и средствата за изграждане и взаимодействие на мултимедийните системи, като цяло и на техните компоненти.