MMS

©Христо Тужаров, 2008 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ММС

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ММС

ЗАЩИТА И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

 

Потребител на ММС се явява всеки обект, който взаимодейства със средата MPEG-21 или с цифров обект. Потребителите могат да бъдат частни лица, съобщества, организации, корпорации и други субекти.

 

Потребителите се идентифицират по тяхната позиция, спрямо другите потребители. Стандартът MPEG-21 по чисто технически причини не прави различие между отделните видове потребители – разработчик, провайдер и краен потребител.

 

Видове потребители на ММС

 

      Разработчици

Екипът разработчици, на база разнообразни мултимедийни данни, разработва мултимедийни обекти и сцени (MPEG-4), за които създава мултимедиен контент (MPEG-7), чрез който крайните потребители достигат до необходимите им мултимедийни продукти (MPEG-21).

 

      Провайдери   

Фирми, предлагащи мултимедийни услуги на крайните потребители, които създават мултимедиен контент (MPEG-7), предназначен за обслужваните от тях потребители, като им го доставят (MPEG-4), в съответствие с договорени правила (MPEG-21)

 

Крайни потребители

Хора, уреди, организации и други субекти, които ползват чрез подбор (MPEG-7). разработените и доставените им (MPEG-4) мултимедийни продукти, в съответствие с договорени правила (MPEG-21), като в зависимост от начина на използване се разделят на

  • Активни потребители – взаимодействат и променят получения продукт (MPEG-4)

  • Пасивни потребители – ползват готовите продукти за свои нужди.

 

Видове потребители на ММС

 

 

 MPEG-4 и потребителите на ММС

 

Стандартът MPEG-4 предоставя технологии за нуждите на всички потребители – разработчици, провайдери и крайни потребители, както следва:

 

      Разработчици

За разработчиците MPEG-4 осигурява възможност за създаване на обекти, които:

  • Притежават голяма адаптивност и гъвкавост;

  • Работят с различни технологии – цифрова телевизия, анимационна графика, WWW и техни разширения;

  • Осигуряват по-добро управление на съдържанието;

  • Осигуряват защита на авторските права.

       Мрежови провайдери

  • За мрежовите провайдери  MPEG-4 предлага прозрачност на данните, които могат да се интерпретират и преобразуват за всяка преносна мрежа, посредством стандартни процедури.

  • MPEG-4 предлага индивидуални QoS-дескриптори (Quality of Service), като провайдерите могат да ги променят в зависимост от конкретната среда за доставка.

       Крайни потребители

 

За крайните потребители MPEG-4 предлага по-високо ниво на взаимодействие със съдържанието на обектите. Стандартът осигурява транспортиране на мултимедийни материали чрез нови мрежи, включително с ниска пропускна способност (примерно мобилни мрежи)