MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА 

 

 

Определение на система за обработка на изображения

Мултимедийна информационна система, при която входните данни са представено във вид на изображение  ( фотографии, видеокадри и други), като в системата се осъществява процес на обработка на изображението с цел редактирането му (подготовка за полиграфично тиражиране, телетрансляция и т. н. или получаване на друга информация (разпознаване на текст, преброяване на  броя клетки в полето на микроскопа и т.н.).

 

В системите използващи стандарта MPEG  4 се реализира процес на създаване на синтетични изображения.

Обобщен модел на система за обработка на изображения

 

Обобщен модел на система за обработка на изображения

 

Функционален модел на система за обработка на изображения

 

Функционален модел на система за обработка на изображения

 

Типични задачи на система за обработка на изображения

 • Геометрични преобразувания – въртене, мащабиране и т.н.;

 • Цветова корекция – промени в яркостта и контраста, квантоване на цвят, преобразуване в друг цвян.

 • Сравнение на две и повече изображения;

 • Комбиниране на изображения по различни начини;

 • Интерполация и заглаждане;

 • Разделяне ня изображенията на области;

 • Редактиране и ретуширане;

Области на приложение на система за обработка на изображения

 • Распознаване на текст;

 • Предпечатна подготовка;

 • Обработка на спътникови снимки;

 • Машинно зрение;

 • Обработка на изображения за определяне на различни характеристики;

 • Обработка на изображения в медицината;

 • Идентификация на личността;

 • Автоматично управление на автомобила.