MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

СИСТЕМА ЗА ВИДЕООБРАБОТКА

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

СИСТЕМА ЗА АУДИООБРАБОТКА

СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

СИСТЕМА ЗА ВИДЕООБРАБОТКА

Определение на система за видеообработка

Мултимедийна информационна система, която получава на входа  аудиовизуални потоци от данни и реализира редактиране, монтаж и други процеси по обработка, с цел реализиране потребностите на съответните потребители.

 

Обобщен модел на система за видеообработка

 

Обобщен модел на система за видеообработка

 

 

Функционален модел на система за видеообработка

 

 

Функционален модел на система за видеообработка

 

 

Видеокарта

Видеокартата или още графичната карта (video card; graphics card) е устройство, което позволява възпроизвеждането на картина на монитор. Принципът на действие е като на звуковата карта и другите външни устройства. Терминът обикновено се отнася до отделна, специална допълнителна платка, която се включва в дънната платка на компютър, за разлика от графичния контролер, който е интегриран в чипсета на дънната платка.

 

Някои видеокарти имат допълнителни функции, като видеоприхващане, тв тунер, MPEG-2 и MPEG-4-възпроизвеждане и т.н.

 

Допълнителни функции на видео-картата

        TV тунери

Преобразуват аналоговия видеосигнал по телевизионните мрежи, от видиомагнитофон  или от друго устройство в цифров, с цел последваща обработка или възпроизвеждане.

 

         Фрейм грабери.

Служат за обработка на видиосигнали, като:

 • Дискретизират видеосигнала;

 • Съхраняват отделни кадри в буфер, с последващ запис на диск;

 • Извеждат кадрите на екрана на монитора;

 

        Преобразователи VGA-TV.

Транслират цифровия VGA сигнал в аналогов сигнал, с цел въвеждане в телевизионен приемник. 

 

Обработка на видео (видеомонтаж)

 • Видео-прихващане и възпроизвеждане;

 • Управление на видеоустройства;

 • Работа с фреймове (кадри ) – всеки кадър има маркер  (адрес);

 • Работа с видео-фрагменти (клип) – непрекъсната последователност от кадри.

 • Създаване на видео-ефекти:

            * Наслагване на графични елементи или изображения;

            * Плавна промяна на яркостта, затихвоне (fading);

            * Обединяване на изображения;

            * Монтажен преход;

            * Морфинг (плавно преобразуване на едно изображение (обект)  в друго (morphing);

            * Избор на сцена, мащабиране, въртене;

            * Деформация на изображение (warping);

            * Филтрация (например, промяна на цветове).

 

Области на приложение на система за видеообработка

 • Рекламна дейност, маркетинг;

 • Образование;

 • Развлечения;