MMS

©Христо Тужаров, 2008

 

ЗАЩИТА И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [За проекта] [За автора] [Асеневци]

 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ММС

ЗАЩИТА И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

 

Една от частите на стандарта MPEG-21 определя рамките на защита и управление правата на интелектуалната собственост IPMP (Intellectual Property Management and Protection).

 

Проектът включва средства за отдалечен достъп до инструментите IPMP, както и механизми за обмен на съобщения между средствата на IPMP и терминала.

 

Стандартът обхваща също средства за автентификация и осигуряване на правните изрази (Rights Expressions) в съответствие с информационен правен речник и език за описване на правата.

 

Език за описване на правата

Езикът за описване на правата REL (Rights Expression Language) е приспособен за деклариране на правата и разрешения с помощта на правно информационен речник.

 

REL е предназначен за осигуряване на гъвкави механизми за поддържане на прозрачно използване на цифрови ресурси при публикации, разпространение на цифрови филми, цифрова музика, електронни книги, телевизионни програми,и други цифрови продукти.

 

Езикът служи за обработка на персонални данни с отчитане изискванията за конфиденциалност.

Стандартът REL осигурява работа с различни системи и сервизи.

 

Модел на данните MPEG REL

MPEG REL реализира прост и разширяем модел на данните за много ключове елементи и концепции.

 

Моделът на данните MPEG REL се състои от четири базови същности и връзки между тези същности.

 

  • Принципал, на когото се предоставя правото за достъп;

  • Право, което определя това предоставяне (grant);

  • Ресурс, към който се отнасят тези права;

  • Условие, което трябва да бъде изпълнено, преди да се използват предоставените права.