Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ

СТАНОВИЩЕ ЗА ОБХВАТА И ЦЕЛИТЕ НА СИСТЕМАТА

 

 

Този първи етап е опознавателен. Целта е да се запознаете с организацията и да съставите  писмено становище относно:

  • Проблеми, чиито решаване ще бъдат обект на проекта;

  • Обхват на действие на системата;

  • Обща оценка на евентуалните разходи.

Не забравяйте също така, че този етап за вас е и рекламен.

 

 

Клиентът ще иска да се запознае с вас и с възможностите на фирмата ви. От това първо взаимно

 

опознаване и естествено от становището, което ще изготвите ще зависи доколко проектът ще ви бъде

 

възложен за следващите етапи.

 

 

 

Задължително си запишете данните за организацията, за да я включите в картотеката си, като евентуален клиент. Предлагаме ви също така да използвате и следните правила, ако естествено не измислите по-добри:

 

 

За пояснение на мето­дологията, по която ра­ботите е желателно да имате рекламна диплян­ка.

Ще се представите като сериозна фирма.

Ще дадете възможност на клиента  да се запоз­нае по-подробно с начина ви на работа и с това, което може да му предложите като резултат от отделните дейности.

Опитайте се да напра­вите добро впечатле­ние.

За целта няма да е зле да прочетете”Основни ме­тоди за общуване с хората” на Дейл Карнеги или нещо от този род.

Бъдете точни и експе­дитивни.

Трябва да приключите етапа  за два дни - един за запознаване  и един за написване на становището.

Поискайте проблемите да ви бъдат точно дефинирани.

На този етап не е необходимо вие да измисляте проблеми—явно е, че клиентът е по добре запоз­нат. 

Подробно опишете раз­ходите

Фиксирайте разходите на “парче “ - дейности, оборудване, административни разходи и т.н.

Покажете варианти с пропускане на  етапи от разработката.

В рекламната ви диплянка трябва достатъчно ясно да е указано какво клиентът губи и печели от всеки етап.

 

Блок - схема на дейностите

 

 

Таблица на задачите 

 

Задачи

Инструменти

Резултати

1.1.Запознаване с обекта на изследване.

1.2.Установяване на  текущите проблеми

1.3. Изработване план за изследване на системата и анализ за реализуемостта и.

1.4. Изработване на становище

 

Интервю

 с ръководството на организацията  

Описание на обекта

 

Становище за обхвата и целите

 

В резултат на изследването се изготвят два документа:

 

Наименование на документа

Кой го изготвя?

За какво служи?

Описание на обекта на изследване

Системният аналитик

Картотекиране на организацията - заявител.

Становище за обхвата и целите на системата

Системният аналитик със съдействието на ръководството на организацията.

Служи, като начална оферта на разработ­чи­ка. .