Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ

СТАНОВИЩЕ ЗА ОБХВАТА И ЦЕЛИТЕ НА СИСТЕМАТА

 

Име на организацията:  Университетска библиотека

 

Булстат: 0001230034

 

Адрес: гр.Габрово, ул. Васил Левски 16

 

Тел.:      66 17 25                                                 Факс: 66 20 45

Моб. тел.:                                                             Ел. поща:

 

Изпълнителен директор (управител):

 Иван Стоянов Иванов

 

Лице за контакт: Иванка Петрова

тел.: 66 23 45

 

Предмет на дейност:

Обслужване на студенти  и преподаватели с необходимата за учебния процес литература чрез заемане на книги и периодика  и доставка нови издания в предметната област.

 

Връзка с външни системи:

 

        Клиенти:

Библиотеката работи с около 500 студенти и 100 преподаватели и обработва около  30 поръчки на ден, всяка от които е средно за 5 издания..

 

        Доставчици:  Библиотеката  има   35 доставчици, от които получава около 1600 издания годишно.

 

Персонал: 10 човека

 

 

Други: