Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА

ФОРМУЛИРАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТИПОВЕ ОБЕКТИ 

УТОЧНЯВАНЕ НА ИЗХОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Събраната информация трябва да бъде доста по-подробна, отколкото при първия етап. Фактите се получават от интервю с персонала  (както ръководството, така и изпълнителите), анкети, директно наблюдение и събиране на образци от документи и други писмени материали от предметната област. По-подробно с отделните техники може да се запознаете в частта “Техники и средства” Най-общо тези техники ще ви бъдат полезни в следните случаи:

 

Наблюдението може да ви доведе до полезно вникване в проблемите, работните условия, тесните места и методите на работа.

 

Интервюто е най-полезната техника за представяне и проверка на информацията, а също така ви дава възможност за пряка среща с потребителите и преодоляване на тяхната съпротива.

 

Използвайте анкетите, когато е необходимо един и същи тип информация да бъде получена от много потребители, или от отдалечени места.

 

Събирането и прегледът на съществуващата документация могат да откроят проблемите, но  трябва да имате предвид, че тя може и да е остаряла.

 

Особено полезна е информацията от анализа на документите, които циркулират в организацията. Тя ще ви помогне при анализа на данните и при създаване на прототипа.

 

Много умения са необходими, за да се използва всяка от тези техники ефек­тивно и резултатно. Необходимо е данните,  получени от различните техники и източници, да се подлагат на кръстосана проверка.

 

 

Препоръчваме ви следния подход при събиране на информацията:

 

  • Започнете с изготвяне на план за техниките, които ще използвате, групите, с които ще работите, и на кого какви въпроси ще задавате. За целта използвайте таблицата с типовете въпроси, като срещу всеки запишете личността, от която ще получите отговор  на  въпроса и техниката, която ще използ­вате.

  • Постарайте се на повечето от въпросите да получите пове­че от един отговор, за да можете да ги подложите на кръстосана проверка. Никога не се осланяйте само на един човек, относно ключова информация за това как протича даден  процес. Много бизнес процеси имат официален начин по който би трябвало да се извършват и неофициален по който реално се извършват. Вие трябва да разберете и двата.

  • След това проведете необходимите дейности, които сте планирали.

  • Накрая обобщете в предварително подготвени за целта бланки резултатите от изследването.

 

Таблица за планиране събирането на материали

 

 

Типов въпрос

Използвана техника

Лице/звено/ за отговор

1. Чувства ли се недостиг на информация и от каква?

2..................................

Интервю

Изп.  директор/н-к отдел