Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА

ФОРМУЛИРАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТИПОВЕ ОБЕКТИ 

УТОЧНЯВАНЕ НА ИЗХОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Едно от на-важните неща, които трябва да свършите по време на изследването на съществуващата система, е да откриете и опишете проблемите, които съществуват в организацията.

 

Това ще ви помогне по-добре да формулирате  целите и изискванията към новата система. За целта можете да използвате някои от посочените по-долу средства или нещо друго. В този случай най-важен е практическия опит и умението да се анализира действителността и от нея да се извличат съществуващите проблеми.

 

 Важно е след изследването да опишете:

 • Слабите места на съществуващата система, които създават проблеми при експлоатацията и.

 • Систематичните отклонения от резултатите спрямо желаното състояние.

 • Връзките и зависимостите между проблемите.

 

 Дърво на проблемите в организацията

Дървото на проблемите ще ви помогне за детайлизирате откритите проблеми и на следващия етап на тази база да формулирате целите и задачите на новата система. Съществуват типични слаби места в организацията, на които трябва да обърнете внимание.

 

Персонални проблеми

 • Текучество на персонала

 • Претоварване на персонала

 • Недостатъчна квалификация

Проблеми на обработката на данни

 • Многократна регистрация

 • Много картотечна работа

 • Голям  брой грешки

Проблеми със сроковете

 • Закъснения

 • Опашки и претоварване

Информационни проблеми

 • Недостатъчна информация

 • Закъсняла информация

 • Ненужна информация