Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА

ФОРМУЛИРАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТИПОВЕ ОБЕКТИ 

УТОЧНЯВАНЕ НА ИЗХОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Днес процесния подход се явява основна парадигма при управление на организациите.

Бизнес процесите са в основата на всяка успешна дейност. Те обединяват системи, партньори и сътрудници за достигане на ключови стратегически и тактически цели. Днес не се налага да се взема решение дали трябва или не трябва да се управляват бизнес процесите. Днес е важно да се отговори на въпроса как най-ефективно да се управляват бизнес процесите и какви технологии трябва да се използват за това.

 

От тази гледна точка, при изследване на системата е важно да дадете отговор на въпросите :

  • Какви бизнес процеси движат организацията?

  • Как най оптимално да прехвърлите тези процеси от бизнес света в компютърния свят?

  • Какви са  данните, които трябва да се съхраняват за тях?

  • Как те са свързани?

 

 

 

Определяне на процесите

       Характерни особености

При определяне на процесите трябва да имате предвид следните характеристики на бизнес процес:

  • Органично свързан с операционните задачи и бизнес отношения ;

  • Реализира се в рамките на едно или няколко подразделения, в някои случаи и няколко организации;

  • Включва формални и относително неформални взаимоотношения между участниците;

  • Продължителността му варира в широки граници.

      Таблица “събития - процеси “ 

 

Процесите обработват входните данни с цел получаване на изходна информация. Чрез тях се реализират основните дейности на системата. Процесите са следствие на често повтарящи се събития, които трябва да се обработят от системата. 

 

За да се определят процесите, които системата ще обработва е необходимо да се изследват всички често повтарящи се събития, които потребителят иска да обработва.

 

 

Таблицата “събития процеси “  ще ви помогне да опишете основните процеси.

 

Събитие

Процес

Описание

Читателят поръчва книги

Поръчка на книги

Търсене на поръчаните книги.

Информиране читателя за наличните книги.

Попълване списък на търсени книги, липсващи в библиотеката.

Читателят иска книги

Заемане на книги

Регистриране на читателя, ако не е член на библиотеката.

Проверка дължи ли читателят книги на библиотеката.

Запис на заетите от читателя книги.

Читателят губи книги

Бракува-не на книги

Остойностяване на загубените книги.

Издаване на разписка/фактура/ за сумата получена от читателя.

Бракуване на книгите.

Читателят връща книги

Връщане на книги

Маркиране на върнатите от читателя книги.

Търсене на нови книги

Доставка на книги

Запис на доставчика.

Запис на документа с който е доставена книгата.

Запис на стойността на всяка книга.

 

 

Определяне на типовете обекти, които участват в процеса.

  

След като уточните основните процеси  е необходимо да определите типовете обекти, съгласно модела PER, които участват в тези процеси и да попълните съответните нива на обектния модел на данните.