Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТИПОВЕ ОБЕКТИ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА

ФОРМУЛИРАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТИПОВЕ ОБЕКТИ 

УТОЧНЯВАНЕ НА ИЗХОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 

На този етап от разработката вие трябва да определите основните типове обекти,  за които потребителят ще изисква да се съхраняват данни. За избрания от нас пример те могат да бъдат: читатели, доставчици, книги, библиотекари, читателски зали, архиви, отдели и т.н.

 

Тези типове обекти се разполагат на първите две нива от  PER модела на данните.

 

 

Заедно с потребителите е необходимо да извършите следните действия по идентифициране на основните обекти и техните атрибути:

  • Уточняване на типовете обекти (хора, стоки, материали), които участват в съответния процес.

  • Изясняване на техните индивидуални атрибути.

  • Изясняване на техните справочни атрибути - на етап проектиране ще ги обособите като справочни таблици.

  • Изясняване на техните специфични атрибути - те ще бъдат обособени в подчинени таблици.

 

На по-късен етап при проектиране на БД, тази информация ще ви послужи за създаване на основните таблици на системата.

 

Всички атрибути трябва да се специфицират по тип и формат, както е показано в таблицата по-долу.

 

 

Обекти

Атрибути

Тип на данните

Забележки

Книга

Индивидуални

 

 

№книга

Име на книгата

ISBN

 

Номер/до 32 000

Текст/до50 симв

 Текст/до15 симв..

В тази колона опишете начина, по който ще се осъществява контрола на въвеждането на данните

Справочни

 

Издателство

Държава

Език

Автори

Формат

Текст/до30симв.

Текст/до20 симв.

Текст/до20 симв.

Текст/до50 симв

Текст/до10 симв

 

Специфични/ подчинени

Резюме

Текст/Memo