Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

УТОЧНЯВАНЕ НА ИЗХОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА

ФОРМУЛИРАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТИПОВЕ ОБЕКТИ 

УТОЧНЯВАНЕ НА ИЗХОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Съвременните програмни среди за разработка на приложения ви дават възможност да представяте изходната информация във вид на справки и отчети. На база направените изследвания е необходимо да определите съвместно с потребителите информацията, която ще се получава от системата.

 

Чрез езиците за запитване  SQL  и QBE вие ще можете да извършите необходимите обработки на данните и да получите търсената  информация.

 

              Справки - информация, която потребителят може да обработва и разглежда в различни разрези, като извлича само това, което му е необходимо за момента. 

 

              Отчети - зададена при проектирането и реализирана при разработката обработка на данните с цел получаване на конкретна /най-често / информация за определен период .

 

 

При определяне на изходната информация се ръководете от следните правила:

  • Опишете всички отчетни документи, функциониращи в старата система.

 

Наименование на документа

Наименование на колоните

Периодичност

За кого е предназначен

 

 

 

 

 

  • Оценете съществуващите отчетни документи в съответствие с  аргументите на информацията - синтаксис, семантика, прагматика;

  • Уточнете с потребителите какви справки и отчети са необходими на всички административни нива.

Пример:

Справки:Налични в библиотеката книги

№книга

ISBN

УДК

Име

Издателство

Език

Година на издаване

 

Автори на книги

№автор

Име на

 автора

Националност

Име на

книгата

Година на

написване

 

 

 

 

 

 

Списък читателите

читател

ЕГН

Име на

 читателя

Местожи-

телство

Адрес

Професия

 

 

 

 

 

 

 

Списък на доставчиците

 

ЕГН/

БУЛСТАТ

Име на доставчика

Населено място

Адрес

Тип доставка

 

 

 

 

 

 

 

Отчети:Отчет за получените книги през периода

книга

Име на книгата

Доставчик

на книгата

Тип

доставка

Цена на

книгата

 

 

 

 

 

 

Списък на читателите, невърнали книгите в определения срок

читател

Име на читател

Книга

Дата на

връщане

Адрес

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

Списък на лицата предоставили безвъзмездно книги на библиотеката.

доставчик

Име на доставчика

Адрес

Брой предоставени книги

Стойност

 

 

 

 

 

 

Подробното описание на справките и отчетите ще ви подпомогне при определяне на атрибутите на типовете обекти, както и при разработване на прототипа на системата.

 

Много е важно на този етап да фиксирате, кого ще обслужват съответните справки и за кого са предназначени отчетите. На тази база ще определите правата на достъп до изходната информация.