Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

СЪЗДАВАНЕ МОДЕЛ НА СИСТЕМАТА

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ

СЪЗДАВАНЕ МОДЕЛ НА СИСТЕМАТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ СТРУКТУРАТА НА ПРОЦЕСИТЕ

ОПРЕДЕЛЯНЕ ФУНКЦИИТЕ НА ПРОЦЕСИТЕ

ДИАГРАМИ НА ПРОЦЕСА

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ

 

Първата стъпка е да създадете модел на системата. Задачата не е сложна и не носи много информация. Просто моделът ще ви е необходим при описанието на системата. 

Съществуват различни техники за създаване на модел на анализираната ИС - DFD, IDEF0 и т.н. Тяхното използване зависи от типа на разработваната информационна система и избраната методология.

За случая, ние ви препоръчваме да използвате DFD методологията. Чрез нея вие може да опишете в графичен вид външните по отношения на системата източници и получатели на данни, логически функции, потоци от данни и хранилища на данни, до които се осъществява достъп.

Контекстна диаграма от първо ниво

Тази диаграма дава най- общ поглед върху системата и нейните функции. наричаме я още обобщен модел на ИС.

Контекстна диаграма от второ ниво

Тази диаграма представя основните процеси на ИС. те подлежат на декомпозиция, посредством диаграми от ниско ниво.