Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ФУНКЦИИТЕ НА ПРОЦЕСИТЕ

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ

СЪЗДАВАНЕ МОДЕЛ НА СИСТЕМАТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ СТРУКТУРАТА НА ПРОЦЕСИТЕ

ОПРЕДЕЛЯНЕ ФУНКЦИИТЕ НА ПРОЦЕСИТЕ

ДИАГРАМИ НА ПРОЦЕСА

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ

 

Процесите се явяват съвкупност от една или повече свързани помежду си процедури или функции, които съвместно реализират някаква задача на бизнеса, обикновено в рамките на една организационна структура, описваща функционални роли и отношения.

 

Най-добре функциите и мястото им в бизнес процеса са представени с модела Workflow, разработен от Workflow Management Coalition (WfMC):.

Автоматизацията на бизнес процесите се определя  в рамките на описанието на процеса, което идентифицира различните функции на процеса, процедурни правила и съпътстващи управляващи данни, използвани за управление workflow в хода на реализация на процеса.

 

Описание на процес (Process Definition) включва:

 • Свързани в някаква последователност функции  и техните отношения;

 • Критерии за начало и край на процеса;

 • Информация за отделните функции, например, за участниците, съответни данни,  ИТ приложения и т.н.

 • Може да включва както ръчни така и автоматизирани функции (функции workflow).

 • Може да съдържа позоваване на подпроцеси, описани отделно, които съставляват част от общото описание на процеса;

 

                Таблица „описание на функции”

В таблицата трябва да опишете накратко всяка функция и да определите дали тя ще се автоматизира или не.

 

При определяне и описване на функциите, трябва да имате предвид следното:

 • Функцията се явява елемент на дейност, представляваща един логически етап в рамките на процеса;

 • Обикновено функцията представлява най-малката единица работа, изпълнението на която се планира в рамките на процеса.

 • Описанието на процеса обикновено се състои от множество функции, които са логически свързани, така че да гарантират реализацията на бизнес процеса.

 • Функцията може  бъде ръчна, т.е.да няма компютърна автоматизация, или автоматизирана (workflow).

 • За поддържане изпълнението на процеса функцията workflow изисква човешки и (или) машинни ресурси;

 • Там, където са необходими човешки ресурси, функцията се привързва към един или друг участник  workflow.

 

Функция

Автоматизирана  А

Ръчна - Р

Описание на функцията

 

 

 

 

Описание функциите на процеси можете да намерите на следния адрес: http://www.cfin.ru/vernikov/docflow/index.shtml