Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ

СЪЗДАВАНЕ МОДЕЛ НА СИСТЕМАТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ СТРУКТУРАТА НА ПРОЦЕСИТЕ

ОПРЕДЕЛЯНЕ ФУНКЦИИТЕ НА ПРОЦЕСИТЕ

ДИАГРАМИ НА ПРОЦЕСА

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ

 

Определените чрез използване на разнообразни техники процеси е необходимо да бъдат специфицирани. Те се разполагат на трето и четвърто ниво на модела на данните.

За тях трябва да специфицирате:

  • Основните обекти, участващи в процеса

  • Атрибутите, които ги характеризират

  • Последователността от събития, които се извършват при реализация на процеса.

 

Обектен модел на данните

Атрибути на обектите процеси

 

Обекти

Атрибути

Тип на данните

Забележки

Поръчка

 

№поръчка

Дата поръчка

Дата на връщане на книгите

№читател

Номер/ 2 байта

Дата/къса

Дата/къса

 

Номер/ 2 байта

Първичен ключ

 

 

 

Вторичен ключ

Поръчка на книги

№поръчка

№книга

Номер/ 2 байта

Номер/ 3 байта

Съставен ключ