Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ПРЕДЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

АНАЛИЗ НА РЕАЛИЗУЕМОСТТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ   НА СИСТЕМНИТЕ  ЦЕЛИ  И  ПРИОРИТЕТИ

ДЕФИНИРАНЕ   ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НОВАТА СИСТЕМА

ПРЕДЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ

АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

АНАЛИЗ НА ТЕХНИЧЕСКАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

ИЗГОТВЯНЕ ПЛАН ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

 

 

 

 

Подреждане на основните процеси по приоритет

Подреждането е необходимо, за да се намали влиянието на взаимообвързаността между отделните модули при разработката и внедряването на ИС.

 

Приоритет имат модулите, които са силно свързани с останалите и ако не са реализирани, могат да попречат за нормалното им функциониране.

 

В показаната по-долу таблица вие трябва да подредите основните процеси по приоритет,  като опишете функциите, които им дават приоритет, и причините да ги поставите на това място. Естествено е в крайна сметка думата да имат  потребителите, които могат да изкажат сериозни причини за промяна на предложения от вас ред.

 

 

Основни процеси

Функции

Причина

1.Заемане на книги

Регистриране на читател.

Търсене на книги.

Въвеждане на взетите книги.

Основна дейност на библиотеката.

2.Връщане на книги

Маркиране на върнатите книги.

 

Пряко е свързан с процеса на заемане на книги.

3.Доставка на книги

Изготвяне на поръчка.

Обработка оферти на доставчици.

Доставка на книги.

За поддържане своевременната актуализация на наличните в библиотеката книги.

4.Периодични издаения

 

 

5.Други издания

 

 

6.Виртуална библиотека.

 

 

6.Други

 

 

 

 

Определяне начина за изграждане на системата

 

 

 

Конвейр

Последователно

Паралелно

За средна система. Работи един екип.

За малка система. Работи един екип

Работят толкова екипа, колкото са модулите.

          

           Последователен начин—ИС се изгражда последователно. След приключване внедряването на първия модул, започва разработката на следващия и т.н. до окончателното завършване на системата.

 

 

           Конвейрен начин—в този случай системният аналитик, програмистът и тестващият програмата работят в конвейр. Системният аналитик проектира първия модул, след което го предоставя за програмиране на програмиста и започва проектирането на следващия модул.

 

 

           Паралелен начин—работят няколко екипа, които паралелно разработват модулите на ИС.

 

Определяне типа на системата

Предложените от вас варианти на типови системи и избора на един от тях ще окажат съществено влияние на разработката на проекта.

 

Предлаганите четири типа системи са базови и могат да послужат само за ориентация. Ако не сте добре запознати с компютърните и особено с мрежовите технологии, е по-добре да се консултирате с експерт.

 

 Тип на системата

 

Приложение

Предназначение

Локална система

За еднолични търговци

Текстообработка, електронни таблици, база данни, счетоводство и др.

 

Малка

локална мрежа

За офис на малка фирма

 + Обща база данни, общи периферни устройства , многопотребителски приложения и др.

 Голяма  локална мрежа

 

За обслужва­не на голяма организация

+ Много взаимосвързани работни групи, които ползват общи ресурси.

 

 Интранет

 

 

Интегрирана в Интернет  корпоративна мрежа.

 

+ Защитен достъп на външни обекти.

Интегрирани Интернет  услуги.