Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

АНАЛИЗ НА ТЕХНИЧЕСКАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

АНАЛИЗ НА РЕАЛИЗУЕМОСТТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ   НА СИСТЕМНИТЕ  ЦЕЛИ  И  ПРИОРИТЕТИ

ДЕФИНИРАНЕ   ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НОВАТА СИСТЕМА

ПРЕДЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ

АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

АНАЛИЗ НА ТЕХНИЧЕСКАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

ИЗГОТВЯНЕ ПЛАН ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

 

Необходимо е да докажете техническата възможност и целесъобразност на компютърното решение на съответния процес.

 

Някои от проблемите на организацията няма да могат да бъдат решени с технически средства, Други ще изискват прекалено големи инвестиции, с доказана невъзвращаемост.

 

При определяне техническата реализуемост на даден проект важат следните критерии:

 

Критерии

Пояснение

1

Задачи, управлявани чрез правила

Компютъризацията не е приложима при задачи, оставящи свобода на действие и лична преценка.

2

Повторяеми задачи

Не е целесъобразно да се инвестира в програми за рядко изпълними задачи.

3

Декомпозируеми сложни задачи

Сложни задачи, които не могат да се декомпозират на по-прости, е трудно, а понякога и невъзможно да бъдат компютъризирани.

4

Задачи с висока сте­пен на сложност

Компютрите превъзхождат хората, когато е    необходимо да се решават задачи, изискващи голяма скорост на обработка и малко допуснати грешки.

5

Задачи, изискващи бързина на реакцията

В тези случаи компютърните системи са без конкуренция.

6

Задачи, използващи общи данни

На база въведени в компютъра данни могат да се решават много и разнообразни задачи.

 

 

Ако желаете да се задълбочите в този анализ, може да използвате таблицата, показана по-долу, за да онагледите доколко всеки от основните процеси отговаря на зададените критерии.

 

 

Задачи

1

2

3

4

5

6

1.Обработка на поръчки

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

2.Складови операции

Ú

Ú

Ú

 

Ú

Ú