Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

АНАЛИЗ НА РЕАЛИЗУЕМОСТТА

ОПРЕДЕЛЯНЕ   НА СИСТЕМНИТЕ  ЦЕЛИ  И  ПРИОРИТЕТИ

ДЕФИНИРАНЕ   ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НОВАТА СИСТЕМА

ПРЕДЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ

АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

АНАЛИЗ НА ТЕХНИЧЕСКАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕАЛИЗУЕМОСТ

ИЗГОТВЯНЕ ПЛАН ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

 

Икономически разходи

При оценка на икономическите разходи е необходимо да развиете няколко варианта. Те основно ще зависят от подхода /последователен, паралелен и конвейрен/  за изграждане и внедряване на ИС и от алтернативните решения за типа на системата.

 

Преди да започнете, е необходимо добре да изучите техниката “Анализ на разходите и ползите

 

Първо  опишете вариантите, за които ще оценявате разходите. Можете да използвате таблица за решения, но голямото количество варианти ще ви затруднят както при избора, така и при онагледяването. Един съкратен вариант се явява  следната  таблица.

 

 

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Последователен подход

Ú

 

 

Подход на конвейра

 

Ú

Ú

Равноправна мрежа

Ú

Ú

 

Мрежа клиент/ сървър

 

 

Ú

База данни

Ú

Ú

Ú

Процес1

Ú

Ú

Ú

Процес2

 

Ú

Ú

Процес3

 

 

Ú

 

След това оценете разходите по групи и варианти. За да не губите излишно време и усилия, още на този етап уточнете с ръководството на организацията кои  варианти  предпочитат, така че да ви останат два или най-много три за оценяване. Следната таблица може да ви помогне да се справите успешно с проблема.

 

Разходи

Мярка

Броя

Ед.цена

Вар.1

Вар.2

1.За възнаграждение на екипа -разработчик

 

 

 

 

 

1.1.Системен аналитик

7дни

10

12

150

1500

 

 

1800

1.2.Програмист

7дни

5

7

100

500

 

 

 700

1.3.Програмист

7дни

5

7

  80

400

 

 560

1.4.Техн. секретар

7дни

10

12

   40

400

 

 480

общо

 

 

 

2800

3540

2. За хардуер

 

 

 

 

 

2.1.Компютри

брой

10

15

600

 

6000

 

 

9000

2.2.Файл сървър

 

5

7

100

500

 

 

 700

2..3.Концентратор

 

5

7

  80

400

 

 560

2.4.Принтер - мрежов

 

10

12

   40

400

 

 480

общо

 

 

 

7300

10740

 

 

3.За софтуер

 

 

 

 

 

 

4.За инсталиране на системата

 

 

 

 

 

5.За обучение

 

 

 

 

 

6. Други преки

 

 

 

 

 

7.Административни

 

 

 

 

 

Всичко за  проекта

 

 

 

 

 

 

Експлоатационните разходи разгледайте отделно, тъй като от техниката, която изберете за сравняване на ползите и разходите ще ви се наложи да ги преизчислите.

 

Ползи от системата

При анализа на ползите от системата следвайте указанията дадени при описание на техниката “Анализ на разходите и ползите”.

Започнете с изчислимите ползи, като за всяка поотделно разработите таблица.

 

Пример: Ползи от съкращаване на служители в лева

Брой съкр. служители

Средна м.заплата

Полза за една година

5

200000

1000000

 

 

Сравнение на разходите и ползите

При сравнение на разходите и ползите ползвайте съответните функции на програмния продукт Exel.