Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОТОТИП

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОТОТИП

СТРАТЕГИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОТОТИПА

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСТВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОТОТИПА

ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОТОТИПА 

 

Този етап е същинската част на реализацията на  проекта. Методологията, която предлагаме на вниманието ви, предвижда модулно нарастване на системата с възможност за периодично обновяване на модулите.  Това се постига  чрез използване на подхода за създаване на прототип.

 

За да бъде реализиран етапът ефективно, е необходимо той да стартира след утвърждаване на доклада за реализуемостта и при наличието на следните предпоставки:

 • Подредени по приоритет основни процеси и утвърдена последователност на реализацията им във вид на основни модули.

 • Уточнени потребителски изисквания.

 • Добре обмислен и правилно изграден модел на данните.

 • Проектирана  база данни на организацията.

 • Избрани тип на системата, операционна система, програмна среда за разработката, системен и приложен софтуер.

 • Уточнен начин на изграждане на системата—последователен, конвейерен или паралелен.

 

За да бъде работата ви успешна и резултатите добри е важно да съблюдавате някои правила:

 • За създаване на прототипа ползвайте собствени или взети под наем компютри и базов софтуер. Закупете необходимия хардуер и софтуер само когато се убедите във функционирането на разработвания модул.

 • Не пренебрегвайте опита на потребителите. Техните знания могат да бъдат много ценни за вас и в крайна сметка за разработката.

 • Когато потребителите искат невъзможни неща, не ги ругайте, а се помъ­чете внимателно да ги убедите, че исканията им са нереални.

 • За тестване на програмата е по-ефективно да използвате потребител с познания в компютрите (ако има такъв), вместо да ползвате човек от екипа си.

 • Краят на разработката на всеки модул (прототип) трябва да удовлетворява както вас, така и потребителите. За да не се превърне това в безкраен процес, изисквайте от потребителите да оформят новите си изисквания в писмен вид.

 

 

Блок - схема на дейностите