Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

СТРАТЕГИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОТОТИП

СТРАТЕГИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОТОТИПА

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСТВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОТОТИПА

ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОТОТИПА

 

На етап “Анализ на реализуемостта “ бяха утвърдени дефинираните изисквания, един от предложените от вас варианти и план за реализация на ИС. 

 

На този етап е необходимо да актуализирате предварителния план и да създадете подробен списък на задачите, списък на ресурсите, разпределение на времето и бюджета.

 

Не се подвеждайте от желанието си да реализирате всички налични идеи и функционални възможности в едно приложение. При всички случаи е по-добре да планирате няколко последователни версии.

 

Пример: Фази /версии/ на разработка на процесите - заемане и доставка на книги.

 

 

Обикновено по време на етапа на реализация на ИС се получават няколко софтуерни версии. Те най често включват:

  • Прототип - за съгласуване на дизайна на графичния потребителски интерфейс.

  • Алфа версии - за даване възможност на потребителите да дадат ранни отзиви за приложението.

  • Бета версии - позволява на потребителите да тестват приложението в реални ежедневни операции.

  • Версия 1.0 - официална версия, разпространена до всички потребители.

 

Пример на стратегия за изпълнение

 

Стил на изпълнение

За да се харесват на потребителите приложенията ви, те трябва да имат винаги добър вид и действие. Ако бутони с едни и същи функции имат различно обозначение ще се затрудни процесът на обучение и експлоатация на приложението. Ако се използват различни шрифтове, удебеления и други атрибути на дизайна - приложението като цяло ще изглежда твърде разхвърлено.

 

Още преди да започнете разработката на приложението трябва да вземете решение по следните стилови компоненти:

  • Изглед на формите - разполагане на контролите във формата, размера на формите и пропорциите.

  • Начин на групиране във формите - вдлъбнати рамки или обикновени линии.

  • Дизайн на полетата и етикетите - цвят, тип, размер и вид  на шрифта/удебелен, наклонен/.

  • Обозначение на бутоните  - надписи или рисунки.

  • Помощ за потребителя - използване на диалогови прозорци.

Фази при реализация на прототипа