Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОТОТИПА

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОТОТИП

СТРАТЕГИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОТОТИПА

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСТВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОТОТИПА

ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОТОТИПА

 

Проектиране на потребителския интерфейс

На тази фаза от развитието на проекта е необходимо да имате ясна представа за това как ще изглежда  потребителския интерфейс.

 

При специфициране на приложението се изисква :

 • Да познавате добре  възможностите на графичния интерфейс.

 • Да проявите въображение и чувство за дизайн при оформяне на интер­фейса.

 • Да познавате, а още по-добре да сте писали приложения за бази данни със съответния програмен език.

 • Да работите в тясно взаимодействие с потребителите, от една страна, и с програмиста, от друга.

Проектирането на потребителския интерфейс засега е индивидуален процес и най-вероятно броят на създадените интерфейси да отговаря или надвишава броя на проектиралите ги проектанти. Това определено затруднява потребителите, особено когато в едно и също приложение и за една и съща функция се използват различни обозначения.

 

Предлагаме ви няколко съвета за създаване на потребителски интерфейс:

 • При проектиране на интерфейса се стремете да гледате от позицията на потребителя, който ще работи със системата.

 • Създайте добра връзка между отделните екрани.

 • При много последователно подредени екрани не забравяйте да осигу­рите връзка с предходните.

 • Стремете се да затваряте една функция в един екран. Ако функциите са повече, ги разделете по подходящ начин.

 • Вашата система ще бъде толкова по-добра, колкото по-малко данни е необходимо да въвежда потребителя. Най-доброто, което можете да постигнете, е действията на потребителя да включват само натискане не левия бутон на мишката. 

Проектиране на изхода

Винаги се започва от изхода на ИС. Проектирането му ще ви даде допълнителни идеи за това какви данни трябва да въвеждате и какви процедури да предвидите за управление и контрол на ИС.

 

Освен задължителните отчети и справки, които са необходими на потребителя, е необходимо да предвидите и начини за по-общо търсене на информация по определени критерии. Това е едно от големите предимства на съвременните бази данни  и вие трябва да направите така, че потребителите да намират неочаквани за тях възможности в реализираната от вас търсеща система.

 

Проектиране на входа

Включва описание на документите-източници, на вида на информационните екрани, на структурата на менютата, на процедурите за контрол.

 

Потребителят прави грешки особено при преписване на текст. Входните данни също могат да имат грешки. Трябва да има вграден контрол в потребителския интерфейс.

.

Контролни средства, действащи върху методите и процедурите

 • Средства за администриране—архивиране на данните, определяне на правата за достъп, въвеждане на помощна информация и т.н.

 • Средства за водене на потребителя—помощна информация, достъпна за потребителя по всяко време. Подсказва му какви действия да извърши при възникване на проблем или го предупреждава за неправилно манипулиране с ИС.