Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ТЕСТВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОТОТИП

СТРАТЕГИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОТОТИПА

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСТВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОТОТИПА

ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОТОТИПА

 

Можете да използвате  няколко различни начина за тестване по време на процеса на разработка на приложението- тестване на компоненти, приложение, конфигурация и инсталация. Тестването изисква време (около 20% от времето за разработката) и вие трябва да сте готов да го отделите.

 

Тестване на компонентите

 

Нова форма

  • Тествайте всеки контрол

  • Проверете валидността на данните

  • Убедете се, че всички забрани се изпълняват.

  • Проверете реда на обхождане на контролите.

Нова заявка

  • Проверете, дали заявката правилно изпълнява зададените критерии.

  • Убедете се, че правилно сте задали  формата на изчислителните полета.

 Нов отчет

  • Тествайте печата на отчета на различни принтери.

  • Убедете се, че преходът от една страница на друга е зададен правилно.

 

Тестване на приложението

След интегриране на всички възможности и обекти в приложението се пристъпва към неговото тестване. Тестването на приложението има за цел да докаже съответствието на продукта със заложените потребителски изисквания.

 

Тестване на инсталирането

Много грешно ще бъде да си мислите, че всички компютри на потребителите, за които разработвате приложения ще бъдат от същия клас и със същите възможности като вашия. При потребителите можете да намерите всякакви компютри, при това със различни версии на софтуера, различни количества памет странни принтери и   дори стари видеокарти.

 

Когато стигнете до този етап се опитайте да спазите следните няколко съвета:

  • Тествайте приложението си в лоша работна среда - по слаб компютър, по-ниска разделителна способност на монитора, по-малко RAM памет и т.н.

  • Задължително специфицирайте долните граници на възможностите на хардуера и версиите на софтуера в които приложението ви може да работи.