Методология за APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОТОТИПА

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОТОТИП

СТРАТЕГИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОТОТИПА

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСТВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОТОТИПА

ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОТОТИПА

 

Спецификация на архитектурата

Спецификацията на архитектурата ще определи хардуера и софтуера, които ще са ви необходими за реализация на разработения от вас прототип.

Вие трябва да предложите една от следните архитектури:

  • Локална система - един компютър, който обикновено обслужва едноличен търговец.

  • Архитектура "Файл-сървър" - често срещано решение за малки фирми.

  • Архитектура "Клиент-сървър" - използва се при разработка на приложения за средни и големи предприятия.

Спецификацията трябва да бъде придружена от функционална схема на архитектурата и описание функциите на всеки компонент.

 

Спецификация на хардуера

Спецификацията на хардуерните изисквания ще послужи за заявка на оферти в етапа на внедряване, когато е необходимо да се закупи съответната техника. Заявката съдържа подробно описание на всички техничес­ки средства и техните параметри.

 

Пример:

 

Устройство

Брой

Характеристики

Персонален компютър

4

AMD 2GHz, RAM 512 MB, FDD, HDD 80 GB, CD-R

Концентратор/

комутатор

1

Fast Ethernet,  8 вход/изхода

     

 

Спецификация на софтуера

Спецификацията на софтуера включва основно системния софтуер и СУБД, с които ще работи разработеното приложение.

Трябва детайлно да опишете типа на операционната система, броя потребители и т.н.

 

Спецификация на служителите и отговорностите им, свързани със системата

Нормалното функциониране на ИС изисква много добра организация при подготовката и въвеждането на данните. Необходимо е всеки от потребителите да познава добре задълженията си и да ги изпълнява акуратно. Ето защо е важно да бъдат изготвени съответни инструкции за реда на обработката на данните и за задълженията на всеки от персонала. На този етап ви препоръчваме да попълните следната таблица.

 

Служител/

функция

Изискване

Бр.

Задължения

Обработка на поръчките

Средно икономическо образование +компютърна грамотност.

3

Да получава поръчките по някои от указаните начини.

Да проверява кредита на клиента.

Да вписва нови клиенти.

Да вкарва данните за поръчката.

Одобряване на поръчката

Висше икономическо+компютърна грамотност.

1

Одобряване или отказ на клиент, превишил кредита си.

Проверка за складови наличности.

Заявка за доставка на липсващи стоки.