© ФРЕНСКИ МОРАЛИСТИ

афоризми

 

ХАРАКТЕР афоризми

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

 

ЖИВОТ

 

РАЗУМ

 

ХАРАКТЕР

 

ЖЕНА

 

ЧОВЕК

 

ВЪЗПИТАНИЕ

 

ОБЩЕСТВО

 

ЛЮБОВ

 

ПРИЯТЕЛСТВО

 

БРАК  

Мишел дьо Монтен

 • За нашето остроумие са характерни бързина и внезапност, а за ума – пълнота  и мудност.

 • Голяма разлика – да не искаш или да не умееш да съгрешиш.

 • Високомерието е сбор от твърде високо мнение за себе си и ниско за другите.

 • Истинското достойнство е подобно на река, колкото е по-дълбока, толкова по-малко шум издава.

 • Мълчаливостта и скромността са много подходящи за разговор качества.

 • Неблагодарност – неотделима част от лакомията.

 • От недостатъчно уважение към себе си произтичат толкова пороци, колкото и от излишно уважение към себе си.

 • Ако нещо ненавиждаме, значи го приемаме твърди близко до сърцето си.

Франсоа дьо Ларошфуко

 • Ако има нещо, което често ни пречи да се отдадем само на един порок, то е, че притежаваме много пороци.

 • В темперамента ни се крият повече недостатъци, отколкото в ума ни.

 • Великодушието е достатъчно определено от името си, но все пак би могло да се каже, че то е здравият смисъл на гордостта и най-благородното средство за получаване на похвали.

 • Върховната проницателност се състои в това, да знаем истинската стойност на нещата.

 • Гордостта е еднаква у всички хора, разлика има само в средствата и начина, по който я проявяват.

 • Гордостта има по-голям дял в укорите ни към тези, които вършат грешки, отколкото добротата ни; и ние повтаряме тези укори не толкова за да поправим хората, колкото за да ги убедим в нашата непогрешимост.

 • Гордостта не търпи да има да дава, самолюбието не обича да се отплаща.

 • Гордостта се обезщетява всякога и не губи нищо, дори когато се откаже от суетата.

 • Достойнствата на човека имат също тъй своето време, както плодовете — своя сезон.

 • Завистта е още по-непримирима от ненавистта.

 • Ласкателството е фалшива монета, която добива стойност поради нашата суета.

 • Леността е повече в духа, отколкото в тялото.

 • Нашите добродетели са най-често само прикрити пороци.

 • Престорената простота е само изтънчено лицемерие.

Жан дьо Лабрюйер

 • Във всяка наша постъпка проличава характера ни: глупакът и влиза, и излиза, и сяда, и става от мястото си, и мълчи, и се движи по друг начин от умния човек.

 • Да бъдеш свободен означава да не се предаваш на безделие, а самолично да решаваш, какво да правиш и какво да не правиш.

 • Високомерието е единствената причина за това, така дръзко да се държим с подчинените и така срамно да се кланяме на по-висшите.

 • По-леко е да придобиеш хиляда добродетели, от колкото да изправиш един недостатък.

 • Мързел и непостоянство погубват плодовете от добри начинания.

 • Нахалство – самовлюбеност, доведена до предел.

 • Не трябва да се съди за човек от пръв поглед. Достойнствата обикновено са обгърнати от скромността, а недостатъците от маската на лицемерие.

 • Няма нищо по безцветно, от колкото характера на безхарактерен човек.

 • Неучтивост – не е отделен порок, а следствие на много пороци: тщеславие, отсъствие на чувство за дълг, мързел, глупост, разсеяност, високомерие, завист.

 • От хитростта до изневярата – една крачка, преходът от първото към второто е много лесен: прибавяш към хитростта лъжа и получаваш изневяра.

 • Скромността е така нужна на достойнството, както за фигурите на една картина е необходим фон: тя придава сила и релефност.

 • Талант, вкус, ум, здрав смисъл – това са различни, но напълно съвместими достойнства.

 • Да се шегуваш дори безобидно може само с този, който разбира от шеги.

Люк дьо Вовенарг

 • Човек е безхарактерен, ако душата му е слаба, лекомислина, непостоянна, но даже тези недостатъци, все пак се явяват характер.

 • Лошите хора винаги са потресени от откритието, че и добрите са способни на хитрост.

 • Ленивите винаги се готвят да свършат някаква работа.

 • Ние не бихме се стремили към всеобщо уважение, ако бяхме уверени, че сме достойни за него.

 • Няма по-променливи правила от тези, внушавани от съвестта.

 • Усещайки силата си, вие я увеличавате.

 • Твърд характер трябва да се съчетава с гъвкав разум.

Никола дьо Шамфор

 • Слаб е този, който е умен, но няма силен характер.

 • Великодушие – състрадание на благородно сърце.

 • Гордостта, като че ли прави хората по-високи, тщеславието само ги раздува.

 • Нищо не струва чувство, което има цена.

 • От всички разновидности на лицемерието най-прилична е лъжливата скромност.

 • Който не притежава възвишена душа, той не е способен на доброта, за него е достъпно само добродушието.

 • Хората развращават своята душа, съвест и разум по същия начин, както развалят стомаха си.

 • Твърде големите достойнства понякога правят човека неподходящ за обществото: на пазара не се ходи със златни кюлчета – там е необходима разменна монета и особено дребни.