© ФРЕНСКИ МОРАЛИСТИ

афоризми

 

ОБЩЕСТВО афоризми

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

 

ЖИВОТ

 

РАЗУМ

 

ХАРАКТЕР

 

ЖЕНА

 

ЧОВЕК

 

ВЪЗПИТАНИЕ

 

ОБЩЕСТВО

 

ЛЮБОВ

 

ПРИЯТЕЛСТВО

 

БРАК   

Мишел дьо Монтен

 • Не всичко, което се клати пада.

 • Първият признак на влошаване на обществените нрави – това е изчезване на истината, тъй като истината лежи в основата на всяка добродетел.

 • След тези лица, които заемат най-високи постове, аз не познавам по-нещастни, отколкото тези които им завиждат.

Франсоа дьо Ларошфуко

 • За да се утвърдим в обществото, ние правим всичко възможно за да изглежда, че сме вече утвърдени.

 • Има различни видове любопитство: един от тях се дължи на интереса, породен от желание да научим всичко, което може да ни бъде полезно; и друг вид любопитство — на гордостта, което произтича от желанието да знаем това, което другите не знаят.

 • Има хора, които ни отвращават въпреки достойнствата си, и други, които ни харесват с недостатъците си.

 • Има хора, хвалени от обществото, чиято единствена заслуга са пороците, използвани във всекидневните житейски отношения.

 • Интересът говори всякакви езици и играе всякакви роли, дори тази на безкористност.

 • Интересът пуска в действие всички добродетели и всички пороци.

 • Интересът, който заслепява едни, отваря очите на други.

 • Истината не постига толкова добро в обществото, колкото зло причинява нейното привидно наподобяване.

 • Който вярва, че може да намери сили у себе си, за да се лиши напълно от обществото, се лъже много. Още повече се лъже обаче този, който вярва, че обществото не може да се лиши от него.

 • Най-ловките се преструват цял живот, че осъждат хитростта, за да си послужат с нея при някой важен случай и при защита на голям интерес.

 • Нищо не би могло да унижи тъй хората, които са си спечелили големи похвали, както старанието им след това да търсят признание за малки работи.

 • Обществото възнаграждава по-често привидните достойнства, отколкото действителните.

 • Този, който си въобразява, че ще се оправи без другите хора, много греши; но този, който си мисли, че другите не могат без него, греши още повече.

Блез Паскал

 • Не само е невъзможно, но и безполезно да познаваш Бог без Исус Христос

 • Бог, който ни е създал без нас, не може да ни спаси без нас.

 • Евангелието дава на човека не само Божието откровение за нашето призвание, но и утешение. Без учението на Христа ние нищо не знаем и нищо не виждаме.

 • Трябва да разбереш земната наука , за да я обикнеш, а Божествената трябва да обикнеш, за да я разбереш.

Жан дьо Лабрюйер

 • Към висок пост водят два пътя: утъркан прав път и околен, който често е по къс.

 • Високите постове правят великите хора по-велики, а малките още по-малки.

 • Ако бедността – е майка на престъпленията, то малкото ум – техен баща.

 • Често хората падат от високо, поради същите недостатъци, които са им помогнали да го достигнат.

Люк дьо Вовенарг

 • Благоденствието на лошия управляващ – бедствие за народа.

 • Благоденствието осветява пъта на благоразумието.

 • Двама искат да забогатеят. Единият достига богатство чрез измама, другият – по честен път и двамата достигат целта си. Забавно е, не е ли истина?

 • Славата, получена по нечестен път, бързо се сменя с презрение.

 • Изкуството да се харесваш – това е умение да мамиш.

 • Истината е по-малко износена от думите, защото не е така достъпна.

 • Който е по-строг от закона, той е тиранин.

 • Малко велики дела можеш да извършиш чрез съвет.

 • Можеш да кажеш за някого, че е постигнал успех, само ако е  успял да се възползва от неговите плодове.

 • Търговия – училище за измама.

 • Чуждото остроумие бързо доскучава.

Никола дьо Шамфор

 • Историята на свободните народи – това е единствения предмет достоен за вниманието на историк; историята на угнетените народи – това е всичко на всичко сборник анекдоти.

 • Както едно обществото разсъждава, така го и управляват. Негово право – да говори глупости, право  на министрите – да правят глупости.

 • Всяко общество се дели на две групи: за едната повече ядене от апетит, а за другата апетит, отколкото ядене.

 • Неприлични и безсрамни чувства са неуместни във всяка философия – както в тази, която проповядва наслаждение, така и в тази, която изисква въздържание.

 • Общественото мнение  - това е съдебна инстанция от такова естество, че за порядъчния човек не е присъщо, нито сляпо да вярва на нейните присъди, нито да ги отхвърля.

 • Придворните – това са просяци, натрупали състояние  от  милостиня.

 • Философ – човек, който знае цената на всекиго: може ли да се удивяваме, че неговите разсъждения не се харесват никому.

Антуан дьо Риварол

 • Овните се събират в стадо, а лъвовете се държат разделени.

 • На света съществуват две истини, които следва да помним свързано. Първата: източник на върховната власт – народа; втората: той не трябва да я осъществява.

 • Където няма власт, там умира и закона.