© ФРЕНСКИ МОРАЛИСТИ

афоризми

 

БРАК афоризми

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

 

ЖИВОТ

 

РАЗУМ

 

ХАРАКТЕР

 

ЖЕНА

 

ЧОВЕК

 

ВЪЗПИТАНИЕ

 

ОБЩЕСТВО

 

ЛЮБОВ

 

ПРИЯТЕЛСТВО

 

БРАК   

Мишел дьо Монтен

 • Непознати са ми бракове, които да се разпадат по-лесно или да са съпроводени с големи затруднения, от тези сключени поради любов.

 • Несъмнено е бил умен човек, този който е казал, че щастлив брак може да има само между сляпа жена и глух мъж.

 • Ако има такова нещо като добър брак, то е, защото наподобява повече приятелство, отколкото любов.

Франсоа дьо Ларошфуко

 • Има добри бракове, но никога прекрасни.

 • Ревнивостта намира храна в съмнението; тя се превръща в ярост или изчезва тутакси, когато съмнението се превърне в увереност.

 • Ревността винаги се ражда с любовта, но не винаги умира с нея.

 • Ревността е в известен смисъл оправдана и разумна, понеже цели да запази едно благо, което ни принадлежи или което вярваме, че ни принадлежи; завистта обаче е бяс, който не понася да добруват другите.

Люк дьо Вовенарг

 • Честността е душата на съпружеското съгласие.

Никола дьо Шамфор

 • Брак – твърде съвършенно състояние за несъвършен човек.

 • И брака и безбрачието имат свои недостатъци; от тези две състояния е за предпочитане това, което още може да бъде поправено

 • Бракът следва любовта, както дима – пламъка.

 • Най-лошият от неравните бракове – това е неравен брак на две сърца.

 • Удачен е само разумния брак, увлекателен само безразсъдния. Всеки друг е построен на някаква сметка.