ПОЛИТИКА

афоризми

 

ВЕЛИКИ ХОРА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

 

ПОЛИТИКА

ВЛАСТ

ВЕЛИКИ ХОРА

ДЪРЖАВА

НАУКАТА ДА УПРАВЛЯВАШ

ДЕМОКРАЦИЯ

ИЗБОРИ

ПАРТИЯ

ПАРИ

СВОБОДА

БЮРОКРАЦИЯ  

 Има два вида велики хора: просто велики, които са  в състояние да променят хода на  събитията, когато работите тръгват лошо; и изключително велики, които са в състояние да се удържат от намеса в хода на събитията, когато работите вървят добре.

Веслав Брудзинский

Малките грехове стават големи, ако ги извършват велики хора.

Аврам Ибн Eзра

Великите хора са загивали често от ръцете на безделници.

Уилям Шекспир

Всеки може да твори история, но само великите хора са способни да я пишат.

Оскар Уайлд

Великите хора са способни на велика доброта.

Сервантес

Великите хора рядко се появяват сами.

Виктор Юго

Великите хора сами си изграждат пиедестал; статуята им издига бъдещето.

Виктор Юго

Величието на народа не се измерва с неговата численост, както величието на човека не се измерва с неговия ръст; единствена мярка служи неговото умствено развитие и неговото нравствено ниво.

Виктор Юго

Талантът на великите хора е да разпознават великото в другите хора.

Николай Михайлович Карамзин

Великите ни се струват велики, единствено защото ние стоим на колени.

Пиер Верньо

Велика съдба велико робство.

 Публилий Сир

Малките пороци на великите неизбежно стават велики.

Публилий Сир

Великите хора умират два пъти: отначало като хора, след което като велики.

 Пол Валери

Успехът на нещо свършено с общи усилия на много хора, винаги се приписва на един: нито тълпата, нито историята обичат колективни и анонимни работи.

Етиен Рей

Великите имена повече или по-малко удобни мнемонични средства.

Григорий Ландау

Да бъдем снизходителни към великите деяния: те толкова рядко биват преднамерени.

Андре Берте, френски писател (18181888)

Великите хора в историята рядко биват най-добрите ученици, а най-добрите ученици рядко стават велики хора.

Оливер Уенделл Холмс-старши

Планините изглеждат толкова по-големи, колкото се приближаваш до тях, но великите хора в това отношение не приличат на планините.

Маргарита де Блессингтон

Величието на великия човек се изявява в това как той се обръща към малките хора.

Томас Карлейл

Ако искате вашите съвременници, да ви признаят за вeлики, постарайте се да бъдете не много по-велики от тях.

Амброз Бирс

Хора със склонност към мегаломания  се отличават от хората склонни към нарцисизъм, по това, че се стремят да бъдат по-скоро могъщи отколкото привлекателни за да се боят от тях, а не да ги обичат. Към този тип се отнасят много побъркани и голяма част от исторически известните ни велики хора.

Бертран Ръсел

Ако ние бихме могли да разберем великия човек, ние бихме го обесили.

Джордж Бърнард Шоу

Знаменитите хора се делят на две категории: едни човечеството не иска да забрави, други не може.

Владислав Гжещик

Успехът възвишава, дори малките по природа характери.

Плутарх

За да израсте поколение велики мъже, трябва да се появи поколение свободни жени.

Роберт Ингерсол

Привилегия на великите хора е да гледат катастрофите от балкона.

Жюл Жирарден, френски писател (18321888)

Този, който достига до мисълта за собствено величие, има много ниско разбиране за величие.

Уилям Хезлит

На тях им се струват особено развратни великите хора просто, защото никому не са известни биографиите на останалите.

Григорий Ландау

Колкото по-близо сме до велики хора, толкова по-ясно виждаме, че те са всичко на всичко хора. Те рядко биват велики за своите слуги.

Жан Лабрюйер