ПОЛИТИКА

афоризми

 

ДЪРЖАВА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

ПОЛИТИКА

ВЛАСТ

ВЕЛИКИ ХОРА

ДЪРЖАВА

НАУКАТА ДА УПРАВЛЯВАШ

ДЕМОКРАЦИЯ

ИЗБОРИ

ПАРТИЯ

ПАРИ

СВОБОДА

БЮРОКРАЦИЯ  

 

Когато държавата се управлява с разум, са срамни бедността и нуждата; когато държавата не се управлява с разум, то са срамни богатството и почестите.

Конфуций

Хиляди години не достигат, за да се създаде държава, но достатъчен е час, за да бъде тя развеяна на прах.

Джордж Гордон Байрон

Колкото е по корумпирана една  държава – толкова са по-многочислени законите.

Тацит

Държава, която е достатъчно могъща, за да ти предостави каквото поискаш, също е достатъчно могъща, за да ти отнеме всичко.

Бари Голдуотър

Както и огъня, държавата – това е опасен слуга и жесток стопанин.

Джордж Вашингтон

Държавата – това е велика фикция, с помощта на която всички се опитват да живеят за сметка на другите.

Фредерик Бастиа

Даже най-добрата държава е само необходимо зло, а в най- лошия случай това е нетърпимо зло.

Томас Пейн

Многото закони в държавата е същото както при лекарите: признак на болест и безсилие.

Волтер

Държавата загива тогава, когато  престава да отличава лошите от добрите.

Антисфен

Във всяка благоустроена държава богатството – свещена вещ, а в демократичната държава то е единствената свещена вещ.

Анатол Франс

Този, който в силата на своята природа (...) живее извън държава е или животно или божество.

Аристотел

Колкото са по-малко пълномощията на царската власт, толкова тя е по-дълговечна

Аристотел

Държавата съществува не за да превърне земния живот в рай, а за да му попречи окончателно да се превърне в ад.

Николай Бердяев

Има два признака за благополучие на държава: богатство и доверие към богатството.

Демосфен

Както при човека, така и при държавата, най-тежка е болестта, започваща от главата.

Плиний Младший

Абсолютната монархия е най-съвършенната форма на управление, ако не е случайността на раждането.

Василий Ключевски