ПОЛИТИКА

афоризми

 

ИЗБОРИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

 

ПОЛИТИКА

ВЛАСТ

ВЕЛИКИ ХОРА

ДЪРЖАВА

НАУКАТА ДА УПРАВЛЯВАШ

ДЕМОКРАЦИЯ

ИЗБОРИ

ПАРТИЯ

ПАРИ

СВОБОДА

БЮРОКРАЦИЯ  

Няма по-трудна задача от това да спечелиш избори, без да докажеш на всички и на всеки, че ти си недостоен за победата.

Едлай Стивенсон

Разликата между държавник и политик е в това, че политика се ориентира към следващите избори, а държавника към следващото поколение.

Уинстън Чърчъл

Този, който ще управлява всички, трябва дъ бъде избиран от всички.

Плиний Младши

Гласуване – свещено тайнство на демокрацията.

Теодор Хесберг

По-голяма е вероятността да срещнеш добър управляващ, дошъл на власт по пътя на наследяване, отоколкото по пътя на избори.

 Наполеон

Както добрият лекар винаги мисли за своите пациенти, така и политика винаги мисли за избори.

Григорий Явлинский

Избирателният бюлетин е по-силен от куршума.

Аврам Линколн

Парите и глупостта дават най-големи шансове за победа в избори.

«Правило на Уолтон»

Политиката стана такова скъпо занимание, че дори да се провалиш на избори струва доста пари.

Боб Едуардс

Хората искат не само обещание, но обещания давани щедро и с уважение към тях.

Квинт Туллий Цицерон

Днешното политическо обещание – това е утрешен данък.

Американска мъдрост

Ако в нашата страна имаше достатъчно много избиратели човекоядци, той би им обещал да им достави мисионери за закуска – и при това безплатно за сметка на данъкоплатците.

Хенри Менкен

Никога толкова не лъжат, както по време на война, след лов и преди избори.

Ото фон Бисмарк

Те обещават на своите избиратели по-добро вчера.

Ралф Дарендорф

Всеки има право на грешка, и за да може да се възползва от това си право, се провеждат избори.

книга Е. Маккензи «14 000 фрази...»

Нас ни спасява само това, че политиците не изпълняват своите обещания – иначе страната отдавна би била банкрутирала.

книга Е. Маккензи «14 000 фрази...»

Безполезно е да уличаваш в лъжа влюбени, пияни и кандидат политици.

книга Е. Маккензи «14 000 фрази...»

Политическият лъжец се  отличава в едно съществено отношение: той има обикновено кратка памет.

Джонатан Свифт

Обещай само невъзможното, и няма да има в какво да се упрекнеш.

Жак Девал

Който обещава всичко, не обещава нищо.

Старинно френско изречение