ПОЛИТИКА

афоризми

 

СВОБОДА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

 

ПОЛИТИКА

ВЛАСТ

ВЕЛИКИ ХОРА

ДЪРЖАВА

НАУКАТА ДА УПРАВЛЯВАШ

ДЕМОКРАЦИЯ

ИЗБОРИ

ПАРТИЯ

ПАРИ

СВОБОДА

БЮРОКРАЦИЯ 

Свободата не се поддава на никаква оценка.

Юстиниан

Властта над свободни хора е по прекрасна, от господство над роби.

Аристотел

Свободата има право да прави всичко, което не е забранено от закона.

Шарл Монтескьо

Свободата на един свършва там, където започва свободата на друг.

Виктор Юго

Свобода това е право да правиш, това което искаш, и да пречиш на други да правят каквото те искат.

Хенрик Сенкевич

Политическата свобода е добра само тогава, когато тя осигурява свободата на частния живот.

Самуел Джонсон

Този, който търси в свободата нещо друго, освен нея самата, е създаден за робство.

Алексис Токвил

За да притежаваш свобода, трябва да я ограничаваш.

Едмунд Берк

Волтер е учил Колкото хората са по-просветени, толкова те са по-свободни.  Неговите наследници казват на народа Колкото ти си по-свободен, толкова си по-просветен. В това се крие гибелта.

Антуан де Риварол

Народ, победил в борбата за свобода, рядко получава нещо повече от нови господари.

Джордж Галифакс

О Свобода, от колко свободи ни лишават в твое име!

Даниел Джордж

Свободата е осъзната необходимост.

Фридрих Енгелс

Никой не може да бъде съвършенно  свободен, докато всички не са свободни.

Херберт Спенсър

Свободата започва с ирония.

Виктор Юго 

Само тези, които са готови да умрат за нея, знаят, какво е свободата.

Ана Стал 

Където е Духа на Господа, там е свободата.

Апостол Павел

Свободата не е афиш, който четеш на ъгъла на улицата. Това е жива мощ, която можеш да почувстваш в себе си и около себе си.

 Фелисите Ламен

Парите това е свобода, изкована от злато.

Ерих Мария Ремарк 

Овцата и вълка различно разбират думата свобода, в това е същността на разногласията, господстващи в човешкото общество.

Аврам Линколн

Единствено, което аз ценя в свободата, - това е борбата за нея, нейното обладаване не ме интересува.

Хенрик Ибсен

Истина, свобода и добродетел това е единственото, поради което е необходимо да обичаш живота.

Волтер

Свобода най- голямото наказание за всяко действие.

Игор  Жариков

Не съществува начин да достигнеш това, че хората да бъдат едновременно свободни и равни.

Уолтър Баджот

Ти наричаш себе си свободен. Свободен от какво, или свободен за какво?

Фридрих Ницше

Свободата е опасна, но само тя ни осигурява безопастност.

Хари Емерсон

Свободата съществува всякога, достатъчно е да заплатиш цената и.

Анри де Монтерлан

Какво е това свобода, знае само този, който е готов да умре за нея.

Жермен де Стал

Условието, под  което бог е дарил на хората свобода това е вечната бдителност.

Джон Каран

Обществото е изобретило три начина да държи хората в робство: насилие, пари и свобода.

Габриел Лауб

Властта това е дълг; свободата отговорност.

Мария Ебнер-Ешенбах

Малко желаят свобода, повечето справедливи господари.

Салюстий

Слуги, които нямат господар, не стават от това по-свободни хора лакейството им е в душата.

Хенрих Хейне

Аз освободих не само негрите, но и в по-малка степен белите.

Аврам Линколн

Най тежкото робство робство на роби.

Платон