Програмно осигуряване

© Христо Тужаров, 2008

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ПРОГРАМНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

 

[Home] [Съдържание] [В началото] [За проекта] [За автора] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

СЪЩНОСТ НА ПРОГРАМНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ПРОГРАМНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

 

РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

ВИДОВЕ ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

6 стъпки за инсталиране на безплатна програма

  

Основни поятия в програмното осигуряване

 

         Програ́мно осигуряване ( ПО)

Съвкупността от инструкции и данни, необходими за работата на компютрите или компютърните мрежи. Обикновено инструкциите се задават като съвкупност от алгоритми, групирани като програми с различно предназначение, които чрез процесора реализират управлението на компютъра.

 

Често вместо програмно осигуряване се използва думата „софт от английското software.

 

       Програмно управление

Основен принцип в работата на компютъра, в съответствие с който решението на поставената задача се реализира в пълно съответствие с програма, заредена в паметта на компютъра.

 

 

      Програма

Описва операции, които е необходимо да се извършат, за да реши поставената задача. Последователност от описания и команди, съответстващи на правилата на синтаксиса за  конкретния език на  програмиране.

 

      Резидентна програма

Програма, намираща се в оперативната памет.

 

      Изпълнима програма

Изпълняваната потребителска програма, намираща се в оперативната памет.

 

      Оператори

Действия, предписани от програмата.

 

      Команда

Елементарно предписание, предназначено за изпълнение на някаква операции.

 

        Програмиране

     Процес на съставяне на програми.

 

        Програмно съпровождане

     Изправяне на грешки, внасяне на модификации и провеждане на консултации по програма, намираща се в експлоатация.

   

        Програмен продукт

     Авторско копие на програмата.

 

Основни характеристики на програмното осигуряване

 

Функционалност на програмното осигуряване

  • Целите, които трябва да бъдат реализирани;

  • Типовете използвани данни;

  • Резултатите, които е необходимо да се получат.

Качество на програмното осигуряване

 

Характеризира се с:

  • Скоростта на обработка на данните;

  • Отсъствие на сбойни ситуации;

  • Поведение при възникнали откази.

Размери на програмното осигуряване

 

Определят:

  • Сложността на използваната система;

  • Обема и типа на запомнящите и устройства;

  • Разходите за обслужване.