Програмно осигуряване

© Христо Тужаров, 2008

ФУНКЦИИ НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

 

[Home] [Съдържание] [В началото] [За проекта] [За автора] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

 

ФУНКЦИИ НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

 

СТРУКТУРА НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

 

 

 

ФУНКЦИИ НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

 

 

Системни функции на операционната система

 • Управление на външната памет.

 • Управление на оперативната памет.

 • Осигуряване мултипрограмна работа.

 • Управление мултипроцесорна обработка на данните.

 • Работа в мрежа.

 • Откриване на различни събития в процеса на работа и осигуряване на съответна реакция.

Функции на потребителския интерфейс

Предоставя на потребителя възможност за общо управление на компютъра. Извършва се с помощта на потребителски интерфейс, чрез който могат да се реализират различни операции - създаване и копиране на файлове, изпълнение на програми, комуникации и др.

 

Функции за управление на програмите

 • Поддържа работата на всички програми и осигурява взаимодействието им с хардуера.

 • Осигурява  взаимодействие на програмите с външните устройства и една с друга.

Функции за обработка на файлове

Мениджър на трафика на информация. ОС управлява потока от данни и процесите на пускане и спиране.

Управление на достъпа до диска и до другите запомнящи устройства.

Поддържа файлова система за съхранение и обработка на файлове.

 

Файлова система

Управлява начина за съхранение на информацията на външен носител.

 

Файл

Съвкупност от логически взаимосвързани записи, съхранявани на външен носител с определено име.

 

Име на файла

Състои се от две части( собствено име и разширение) 

 

Атрибути на файла

Име, тип на съдържанието, дата и време на създаване, размер, условия за представяне разширение за използване, метод на достъп, пълен път към файла.

 

Директория (каталог)

Обединение на файлове.

 

Път към файла

Последователно изброяване имената на всички поддиректории, в които е поместен файла.

 

Функции за управление на апаратните средства

 • Поддръжка на  драйверен модел.

 • Поддръжка на P&P спецификацията.

 • Управление на захранването.