Програмно осигуряване

© Христо Тужаров, 2008

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

[Home] [Съдържание] [В началото] [За проекта] [За автора] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

 

ФУНКЦИИ НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

 

СТРУКТУРА НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

  

Многопотребителска  работа

Дава възможност да се осигури едновременна работа на множество потребители. Всяка единица време се разделя на определен брой кванти. На всяка програма се заделя по един квант.

 

Работа в реално време

Съвременните ОС работят с  приложни системи за управление на реални процеси. Една такава система трябва да приема информация за състоянието на процеса, да я обработва и въз основа на това да направлява хода му, като управлението става в рамките на действителното (реалното) време, през което протича физическия процес.

 

За тази цел ОС притежава средства за степенуване на определени задачи, механизъм за фиксиране продължителността им , възможности за  буфериране и следене на времето за изчакване на заявки за обслужване от външни устройства и др.

 

Разпределена обработка (мрежова операционна система)

Основна задача - да осигури за всички потребители единен начин за достъп до общите мрежови ресурси, като интегрира компонентите на мрежовия хардуер.

 

Мултипрограмна работа

Работа на няколко програми едновременно.

 

Мултипроцесорна обработка на данните

Паралелна обработка на данните от няколко процесора.

 

Управление на драйвери

WDM - Win32  модел за драйвери. 

 

Достъп до Интернет

В новите операционни системи, след Win98 и  Win NT 32 за пръв път се вгражда Web браузър.

 

Вградена поддръжка  на PnP

 Технологията “ вкарай и работи” е известна отдавна. Със спецификацията РС 98 тя става задължителна за производителите на софтуер и хардуер, чиито продукти ще работят под управлението на Win98 и  Win NT .