Програмно осигуряване

© Христо Тужаров, 2008

СТРУКТУРА НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

 

[Home] [Съдържание] [В началото] [За проекта] [За автора] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

 

ФУНКЦИИ НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

 

СТРУКТУРА НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

 

 

 СТРУКТУРА НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМАОперационната система  работи най-добре, когато е проектирана на слоеве, всеки от които изпълнява определени задачи и по този начин освобождава по- горното ниво.

 

 Базова входно изходна система BIOS (Basic Imput / Output Sistem)

 

Набор от програми, записани в ROM. Улесняват прехвърлянето на данни и управляващи инструкции между компютъра и периферните устройства. Може да се разглежда като пласт, покриващ хардуера, който го обслужва и осигурява комуникацията с другите програми. Включва следните процедури:

 

Встроеното програмно осигуряване, освен BIOS, съдържа програмите:

 • POST (Power On Self Test - тест при включване на захранването),

 • BIOS SETUP (програма за установяване параметрите на компютъра и взаимодействие с CMOS-паметта, където се съхраняват тези данни.

Поддържат се следните процедури:

 

Стартиране

Подпрограми за стартиране на компютъра след включване на захранването.

 

POST /power-on self- test /

Първоначален тест при включване на захранването. Включва редица тестове за проверка изправността на паметта и другите компоненти на компютъра.

 

 

Базова входно изходна система BIOS (Basic Imput / Output Sistem)

 

 

 

 

Инициализация
 • Установява компютъра в начално (изходно състояние), като извършва следните основни действия:

 • Създаване векторите на прекъсвания;

 • Установяване компютърните компоненти в определено състояние - зареждане на регистри, въвеждане на параметри и др.

 • Опознаване конфигурацията на компютъра и инициализация на всеки компонент.

Зареждане
 • Включва програма за първоначално зареждане на компютъра.

 • Прочитане  записа за първоначално зареждане в началото на диска.

 • Предаване управлението на програмата за зареждане, намираща се в този запис.

 • Инсталиране на операционната система.

 

Обслужващи функции

Програми, които осигуряват на операционната система и приложния софтуер услуги, свързани основно с входно изходните операции.

 

Пример: изчистване на дисплея, четене от диска и др.

 

           Хардуерни прекъсвания

Следи за появата на прекъсвания и ги предоставя за обслужване на програмите за обслужване.

 

Съставни части на операционната система

 

              Ядро/kernel на операционната система

Тази част от ОС, която е на най ниско ниво. Тя се зарежда в паметта при първоначално зареждане на системата, веднага след зареждането на BIOS.

 • Управлява преноса на данни между различните части на системата, например твърд диск - процесор.

 • Заделя части от паметта за различни процеси на системно ниво.

 • Носи отговорност за съгласуване на задачите на централния процесор.

 • Осигурява на обвивката достъп до централния процесор.

 

Обвивка на операционната система

Видим потребителски интерфейс на ОС. Обикновено се зарежда върху ОС и предлага на потребителите команди, които им осигуряват достъпа до ОС.